سازمان‌های حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی اسراییل حمله‌های علیه سازمان الحق را محکوم کردند

16/03/2016
Notre mouvement
en fa

بیانیه‌ی زیر را ۱۵ سازمان‌ غیردولتی اسراییلی، از جمله سازمان‌های عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (ACRI, PCATI, Adalah and B’Tselem) امضا کرده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی اسراییل به شدیدترین وجهی حمله‌های ناشناس جاری علیه سازمان‌های حقوق بشر فلسطین و به تازگی علیه سازمان الحق را محکوم می‌کنند. ما به‌عنوان سازمان‌های اسراییلی با همتایان فلسطینی خود ابراز همبستگی می‌کنیم. الحق با فشار روبه‌افزایشی روبروست که با ارسال ایمیل‌های ناشناس به کارکنان و تامین کنندگان کمک مالی به آن و ادعای دروغ درباره‌ی تحقیقات مربوط به کلاهبرداری آغاز شد و با تلفن‌های روزانه از شماره‌های مخفی برای ترساندن کارکنان ادامه یافت و به تهدید مرگ علیه یکی از کارکنان الحق و مدیر کل آن شعوان جبارین منجر شد. تهدیدهای اخیر به‌طورِ مستقیم با فعالیت جاری الحق در دادگاه بین‌المللی جزایی در لاهه مرتبط بوده است.

الحق یکی از سازمان‌های عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در فلسطین است.

حمله‌های آزاردهنده برای ترساندن گروه‌ها و فعالان مختلف به‌طورِ مشخص علیه فعالیت و اعتبار آنها انجام می‌شود. این حمله‌ها تلاشی برای تضعیف فعالیت و حقانیت کسانی است که علیه اشغال مبارزه می‌کنند.

ما از تمامی دولت‌مردان مربوطه می‌خواهیم منبع این تهدیدها را شناسایی کنند و آنها را به دست عدالت بسپارند. حمله‌های مداوم به قصد ترساندن و تضعیف ما موفق نخواهد شد. ما با هم عزم کرده‌ایم به افشای نقض روزانه حقوق ناشی از اشغال ادامه بدهیم.

امضاکنندگان:
ACRI (Association for Civil Rights in Israel), Adalah, Akevot, Bimkom, B’Tselem -The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Coalition of Women for Peace, Gisha, Hamoked: Center for the Defence of the Individual, Human Rights Defenders Fund, Kav LaOved, Machsom Watch, Physicians for Human Rights-Israel, the Public Committee Against Torture in Israel, Rabbis for Human Rights, Yesh Din

بیشتر بخوانید

  • امضاکنندگان

    ACRI (Association for Civil Rights in Israel), Adalah, Akevot, Bimkom, B’Tselem -The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Coalition of Women for Peace, Gisha, Hamoked: Center for the Defence of the Individual, Human Rights Defenders Fund, Kav LaOved, Machsom Watch, Physicians for Human Rights-Israel, the Public Committee Against Torture in Israel, Rabbis for Human Rights, Yesh Din


اقدام کنید