آخرین خبرها از نشست هیأت بین المللی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

26/11/2014
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

نشست هیأت بین المللی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در مراکش
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از 24 تا 26 نوامبر نشست هیأت بین المللی خود را در مراکش برگزار می کند. اعضای هیأت از تمام مناطق جهان مدت 3 روز در مراکش به بحث در باره استراتژی های سازمان خواهند پرداخت. اخبار این رویداد را به طور منظم عرضه می کنیم. در #FidhMA خبرها را دنبال کنید.

بیشتر بخوانید
communique