گفت‌وگوهای حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا و چین را معلق کنید

20/06/2017
نامه‏ی سرگشاده
en fa

بروکسل ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شماری دیگر از سازمان‌های برجسته‌‌ی حقوق بشری از اتحادیه‌ی اروپا خواستند گفت‌وگوهای آتی حقوق بشری بین اتحادیه‌ی اروپا و چین را که قرار است در روزهای ۲۳ـ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷ در بروکسل برگزار شود، معلق کند. این گفت‌وگوها باید مورد تجدید نظر قرار گیرد تا مؤثر باشد و به‌عنوان سپری برای طفره رفتن از مسایل جدلی به‌کار نرود یا در نشست‌ها و مجمع‌های دیگر مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار نگیرد، مثل قصور اتحادیه‌ی اروپا از موضع‌گیری قوی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره‌ی وضعیت روبه‌وخامت حقوق بشر در چین و برقراری اختناق بر جامعه‌ی مدنی.

نامه‌‌ی سرگشاده‌‌ی سازمان‌های غیردولتی در مورد گفت‌وگوهای حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا و چین by فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر on Scribd

بیشتر بخوانید