تایلند: ۱۲ رقم که باید در باره‌ی شرایط زندان بدانید

28/02/2017
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa
AFP

بیشترین شمار زنان زندانی در جهان:‌ رتبه‌ی ۴

بیشترین جمعیت زندانی در جهان:‌ رتبه‌ی ۶

جمعیت زندانی در میان کشورهای آسِه‌آن: رتبه‌ی ۱

بالاترین میزان زندانی کردن در جهان:‌ رتبه‌ی ۱۰

بالاترین میزان زندانی کردن در میان کشورهای آسِه‌آن : رتبه‌ی ۱

درصد جمعیت زندانی در میان کشورهای آسِه‌آن :‌ ۳۱ درصد

درصد ازدحام در زندان‌های تایلند:‌ ۲۲۴ درصد

درصد زندانیان متهم به مواد مخدر:‌ ۷۲ درصد

درصد زنان زندانی متهم به مواد مخدر:‌ ۸۲ درصد

درصد زندانیان متهم به مواد مخدر و محکوم به اعدام: ۵۱ درصد

درصد زنان زندانی متهم به مواد مخدر و محکوم به اعدام: ۸۳ درصد

درصد زندانیان منتظر محاکمه:‌ ۲۰ درصد

بیشتر بخوانید