نامه سرگشاده به خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر در باره حمله در زندان اوین ایران

26/04/2014
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

در روز 25 آوریل 2014 (5 اردیبهشت 1393)، نه روز پس از حمله به زندانیان در زندان اوین در روز 28 فروردین 1393، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هنوز در باره وقوع این نقض حقوق بشر اطلاعیه نداده است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، نامه سرگشاده ای به به کمیسر عالی نوشته اند و از او خواسته اند از حقوق زندانیان در ایران و خانواده های آنها حمایت کند. این نامه شامل شرح مفصل رویدادهای 28 فروردین و روزهای پس از آن و نیز فهرست زندانیان مجروح، جراحت هایشان و فهرست زندانیان انتقالی به سلول های انفرادی را در بر می گیرد.

خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر،

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، از شما می خواهند به طور علنی و قاطعانه در باره حمله های خشونت بار در زندان اوین/ایران در تاریخ 17 آوریل 2014 (28 فروردین 1393) واکنش نشان بدهید.

در ساعت 9:30 صبح روز 17 آوریل 2014 (28 فروردین 1393)، عده ای از ماموران لباس شخصی و در حدود 60 تن از اعضای گارد ویژه زندان مسلح به باتوم و تجهیزات ضد شورش، به زندانیان بند 350 زندان اوین در ایران حمله کردند. ده ها تن از زندانیان زخمی و بیش از 30 زندانی به سلول های انفرادی منتقل شدند. زندانیان در سلول های انفرادی نیز با رفتار غیرانسانی روبرو شدند و از مراقبت پزشکی متناسب با جراحت هایشان محروم ماندند. در تاریخ 25 آوریل (5 اردیبهشت 1393) دست کم 11 زندانی هنوز در سلول های انفرادی به سر می برند و گویا در اعتصاب غذا هستند. ده ها زندانی که در حال حاضر در بند 350 زندان اوین در حبس هستند نیز دست به اعتصاب غذا زده اند تا حکومت ایران به درخواست آنها برای اجرای عدالت در باره نقض حقوق آنها در روز 17 آوریل (28 فروردین) پاسخ دهد.

دولتمردان ایران تاکنون کار چندانی در باره حمله ها و درخواست های زندانیان و خانواده های آنها انجام نداده اند. مسئولان بالارتبه از جمله رییس قوه قضاییه و وزیر دادگستری وقوع جراحت ها و تخلف های جدی در روز 17 آوریل (28 فروردین) را تکذیب کرده اند.
سازمان های ما شرحی از رویدادهای بند 350 زندان اوین در روز 17 آوریل (28 فروردین) و روزهای پس از آن، نام زندانیان مجروح و فهرست جراحت های آنها، نام زندانیان انتقالی به سلول های انفرادی و زندانیانی را که تا به امروز از انفرادی به بند 350 بازگشته اند، گرد آورده اند. این اطلاعات به پیوست است. اطمینان داریم که این حقایق باعث نگرانی است و بنابراین واکنش جدی دفتر شما را ایجاب می کند.

ما از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل انتظار داریم به نقض جدی حقوق بشر در روز 17 آوریل (28 فروردین)، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در روزهای پس از آن، باقی ماندن 11 زندانی درسلول های انفرادی و تکذیب دولتمردان ایران، که از تحقیق مناسب در باره نقض حقوق بشر سر باز می زنند و به انکار حقوق زندانیان بند 350 زندان اوین ادامه می دهند، واکنش نشان دهد.

بنابراین، شما را فرا می خوانیم:
• به طور علنی نقض حقوق بشر در زندان اوین در روز 17 آوریل (28 فروردین) و روزهای پس از آن را محکوم کنید؛
• از دولتمردان ایران بخواهید خشونت را محکوم کنند و مسئولان این خشونت را به پاسخگویی بخواهند؛
• از درخواست های زندانیان و خانواده هایشان برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق در باره رویدادهای روز 17 آوریل (28 فروردین) در زندان اوین حمایت کنید؛
• از دولتمردان ایران بخواهید تمام زندانیانی را که هنوز در سلول های انفرادی هستند به بند عمومی بازگردانند؛
• برای تمام زندانیان مجروح، خواهان تامین مراقبت پزشکی مناسب بشوید؛
• به طور رسمی از کارشناسان ویژه مربوط برای موضع گیری علنی در باره این رویدادها و تحقیق در باره نقض حقوق مربوط به چارچوب اختیارشان ـ به ویژه از گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره شکنجه، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی گردهمایی و تشکل، و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران ـ حمایت کنید.

با احترام،

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

بخوانید: شرحی از رویدادهای روز 28 فروردین و روزهای پس از آن در زندان اوین با فهرست زندانیان مجروح، جراحت هایشان و فهرست زندانیان انتقالی به سلول های انفرادی

بیشتر بخوانید