فهرستی از مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران

10/12/2013
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

[blanc].[/blanc]
مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای دادگستری، مدافعان حقوق زنان، فعالان سندیکایی و فعالان حامی حقوق قومی و دینی در ایران در وضعیت خطرناکی به سر می برند.

فهرستی ناکامل از مدافعان حقوق بشر تحت ستم و آزار در اینجا ارایه می شود. در میان زندانیان، اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، یکی از دو سازمان عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، نیز وجود دارند: محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، و محمد علی دادخواه. یکی دیگر از اعضای این کانون، نرگس محمدی، پس از سه ماه زندان در 10 مرداد 1391 با وثیقه آزاد شد.

منبع: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ـ جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
[blanc].[/blanc]

بیشتر بخوانید