قطعنامه پارلمان اروپا بر گنجاندن حقوق بشر در استراتژی اتحادیه اروپا نسبت به ایران اصرار می ورزد

03/04/2014
تأثیر
ar en es fa fr

قطعنامه‌ای که پارلمان اروپا روز 3 آوریل در باره استراتژی اتحادیه اروپا نسبت به ایران تصویب کرد، بازتاب ارزیابی و خواست های فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است، بدین قرار: حصول اطمینان از گنجاندن حقوق بشر در تمام وجوه همکاری بحث در بالاترین سطوح، از جمله در چارچوب گفتگوی فراگیر و اساسی. این قطعنامه یادآوری می کند که واقعیت تاریک در ایران «تداوم نقض نظام‌مند حقوق اساسی» با معافیت کامل از مجازات است.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر پیوسته با برگزاری نشست های دادخواهی و مشارکت در نشست های اطلاع رسانی، برای نمونه پیش از سفر نمایندگان پارلمان اروپا به ایران در دسامبر 2013، نهادهای اصلی اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا را از وضعیت حقوق بشر در ایران مطلع می سازد

بیشتر بخوانید
impact