کوهیار گودرزی و سعید جلالی فر را فوری آزاد کنید

11/04/2012
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI) از آزار قضایی چندین عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر مطلع شده است، از جمله آقای کوهیار گودرزی، آقای سعید جلالی فر، که در گذشته عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان نیز بود، خانم شیوا نظرآهاری، که در عین حال عضو کمپین یک میلیون امضا است، و آقای نوید خانجانی، که فرد شاخصی در زمینه آگاهی از حق تحصیل به شمار می رود .

فراخوان فوری ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

اطلاعات تازه
IRN 006 / 0811 / OBS 108.1
ایران: آزار و اذیت قضایی/محکومیت/
بازداشت خودسرانه/نگرانی از دستگیری
23 فروردین 1391

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:

کوهیار گودرزی و سعید جلالی فر را فوری آزاد کنید

به آزار شیوا نظرآهاری، نوید خانجانی و پروین مخترع پایان دهید

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI) از آزار قضایی چندین عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر مطلع شده است، از جمله آقای کوهیار گودرزی، آقای سعید جلالی فر، که در گذشته عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان نیز بود، خانم شیوا نظرآهاری، که در عین حال عضو کمپین یک میلیون امضا است، و آقای نوید خانجانی، که فرد شاخصی در زمینه آگاهی از حق تحصیل به شمار می رود .

بر اساس اطلاعات دریافتی، شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ 8 اسفند 1390 آقای کوهیار گودرزی را به 5 سال زندان در تبعید در شهر زابل در جنوب شرقی ایران محکوم کرد. محکومیت او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل (که در آن او در باره اعتصاب غذای خود در همبستگی با زندانیان و هم بندیان پیشین خود سخن گفت)، و «اجتماع و تبانی علیه نظام» صورت گرفت. با وجود اعتراض به حکم، او هنوز در بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین به سر می برد. او پس از دستگیری در تیر ماه 1390، بیش از دو ماه را در سلول انفرادی به سر برده است.

به علاوه، دادگاه انقلاب اسلامی در کرمان مادر او پروین مخترع را در اواخر آذر ماه 1390 پس از 5 ماه حبس در زندان کرمان، به اتهام «اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام» به 23 ماه زندان محکوم کرد. این حکم در تجدید نظر به 23 ماه حبس تعلیقی تبدیل شد. در عین حال، او به اتهام «توهین به شهدا» به جریمه نقدی محکوم شد که پیش از آزادی در تاریخ 28 اسفند 1390 آن را پرداخت کرد. برنامه نظارت از آزادی خانم پروین مخترع استقبال می کند، اما از دولتمردان ایران می خواهد به آزار قضایی او پایان دهند، زیرا محکومیت او مستقیما با فعالیت های برحق او در دفاع از فرزندش ارتباط دارد.
علاوه بر این، حکم سه سال زندان آقای سعید جلالی فر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در مرحله تجدید نظر در ماه بهمن تایید شد. در زمان صدور این فراخوان فوری، او در زندان اوین محکومیت خود را می گذراند.

سرانجام، خانم شیوا نظرآهاری و آقای نوید خانجانی پس از تایید حکم های زندان خود، به ترتیب، در دی 1389 و مرداد 1390، هر لحظه در خطر بازداشت خودسرانه به سر می برند (نگاه کنید به اطلاعات پیشینه ای).
برنامه نظارت به شدت بازداشت های خودسرانه و آزار و اذیت اعضای نامبرده کمیته گزارشگران حقوق بشر را که در چارچوب سرکوب ادامه دار جامعه مدنی ایران و ظاهرا تنها به قصد تنبیه فعالیت مسالمت آمیز و برحق حقوق بشری آنها انجام می شود محکوم می کند.

اطلاعات پیشینه ای [1]
آقای کوهیار گودرزی در آذر 1388 دستگیر و سپس به اتهام هایی از جمله «تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری موثر با وبسایت کمیته گزارشگران حقوق بشر»، «گردآوری و انتشار اخبار مغرضانه علیه نظام و انتقال اطلاعات به سازمان های تروریستی مستقر در خارج» و «مصاحبه با رسانه های بیگانه و نشر مقاله در وبسایت ها» بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران به یک سال زندان محکوم شد. او پس از گذراندن مدت محکومیت در 23 آذر 1389 آزاد شد. [2] آقای کوهیار گودرزی دوباره در تاریخ 8 یا 9 مرداد 1390 در شهر تهران دستگیر شد و درچند هفته اول در وضعیتی معادل با ناپدید شدن قهری، محل بازداشت او نامعلوم بود. یک روز بعد، در تاریخ 9 یا 10 مرداد، چهار مامور لباس شخصی مادر او، خانم پروین مخترع، را بدون حکم بازداشت در خانه اش در کرمان خودسرانه بازداشت کردند. خانم مخترع در زندان مطلع شد که به «توهین به مقام رهبری»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» متهم است، در حالی که او در هیچ فعالیت سیاسی یا حقوق بشری شرکت نداشته است.

آقای سعید جلالی فر در تاریخ 29 آبان 1388 به خاطر «فعالیت های تبلیغی علیه نظام» دستگیر و در تاریخ 25 اسفند 1388 با وثیقه صد میلیون تومان آزاد شد. او در تاریخ 9 مرداد 1390 به خاطر همان پرونده دوباره دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی در اوایل شهریور 1390 او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کرد.

آقای نوید خانجانی در اسفند 1388 در اصفهان دستگیر شد و برای مصاحبه و اعتراف علیه خود در برابر دوربین زیر فشار قرار گرفت. او 65 روز در زندان اوین به سر برد و در تاریخ 13 اردیبهشت 1389 با وثیقه صد میلیون تومان آزاد شد. وکیل او در تاریخ 10 بهمن 1389 مطلع شد که شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی وی را به اتهام «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه» و «عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر» به 12 سال زندان محکوم کرده است. آقای خانجانی که پیشتر به خاطر تعلق به اقلیت مذهبی بهایی در ایران از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بود، به تشکیل سازمانی برای افراد محروم از ادامه آموزش عالی نیز متهم و در یک پرونده دیگر از سفر به خارج نیز محروم شده بود. او به این حکم اعتراض کرد، اما دادگاه تجدید نظر در مرداد 1390 حکم را تایید و یک جریمه نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال به آن افزود. از آن پس، او هر لحظه در خطر بازداشت خودسرانه به سر می برد.

خانم شیوا نظرآهاری در تاریخ 24 خرداد 1388 دستگیر و در تاریخ اول مهر 1388 با وثیقه دویست میلیون تومان آزاد شد. سپس نیروهای امنیتی دوباره او را در تاریخ 30 آذر 1388 دستگیر و زندان اوین منتقل کردند. در پی فشارهای بین المللی، او در تاریخ 21 شهریور 1389 با وثیقه پانصد میلیون تومان آزاد شد. او در تاریخ 27 شهریور 1389، به اتهام «تلاش برای بدنام کردن نظام اسلامی»، «اجتماع و تبانی علیه نظام اسلامی»، «تشویش اذهان عمومی» و «محاربه علیه خدا» به شش سال زندان در تبعید در ایذه در جنوب غربی ایران و 74 ضربه شلاق محکوم شد. دادگاه تجدید نظر در تاریخ 18 دی 1389، حکم او را به چهار سال زندان در کرج و 74 ضربه شلاق تبدیل کرد. از آن پس، او آزاد است اما هر لحظه در خطر بازداشت خودسرانه به سر می برد.

اقدام های مورد درخواست:

لطفا به دولتمردان ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید:
1 - تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم شیوا نظرآهاری، خانم پروین مخترع و آقایان کوهیار گودرزی، سعید جلالی فر و نوید خانجانی و نیز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده هایشان را در ایران تضمين کنند؛
2 ـ آقایان کوهیار گودرزی، سعید جلالی فر را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند، زیرا بازداشت آنها تنها به قصد تنبیه فعالیت های حقوق بشری ایشان است.
3 ـ به هر گونه آزار و اذیت ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه خانم شیوا نظرآهاری، خانم پروین مخترع و آقایان کوهیار گودرزی، سعید جلالی فر و نوید خانجانی و نیز تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند؛
4 ـ در هر شرایطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه:
• ماده 1 آن که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت کنند،»
• ماده ۵ (ب) که می گويد: «همه افراد حق دارند برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی (...) برای تشکيل سازمان های غيردولتی، انجمن ها يا گروه ها، عضويت يا شرکت در آنها اقدام کنند،»
• ماده 2ـ12 که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گیرد تا حمايت مراجع ذیصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد.»
5 ـ به طور کلی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.

نامه ها را به مقامات زیر ارسال کنید:

• رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله سیدعلی خامنه ای: info_leader@leader.ir
• ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد: فکس: 5880 649 21 0098
dr-ahmadinejad@president.ir
• ریاست قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی: info@bia-judiciary.ir & info@dadgostary-tehran.ir؛ فکس: 6567 3311 21 98+/6671 879 21 98+
• وزیر امور خارجه، آقای علی اکبر صالحی: فکس: 66743149-21-98+ matbuat@mfa.gov
• دبیر ستاد حقوق بشر، آقای محمد جواد لاریجانی، info@humanrights-iran.ir
• سفیر محمدرضا سجادی، نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 7330203
Email: mission.iran@ties.itu.int
• سفارت ایران در بروکسل، بلژیک
Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2 762 39 15.
Email: secretariat@iranembassy
لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشورخودتان نیز نامه بنویسید.

**********

پاریس ـ ژنو، 23 فروردین 1391
لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامهء مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز است.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
• Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
• Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

-------------------------

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi(at)fidh.net یا lddhi.fidh(at)gmail.com

بیشتر بخوانید