لاهیجی: گفتگوهای شورای حقوق بشر تصویری از یک رژیم منزوی و محکوم را به نمایش گذاشت

13/03/2012
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

بیانیه مشترک
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

لاهیجی: گفتگوهای شورای حقوق بشر تصویری از یک رژیم منزوی و محکوم را به نمایش گذاشت

ژنو، 23 اسفند 1390 ـ در پی پایان یافتن گفتگوهای جدی روز گذشته در باره ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان ایرانی عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، از گزارش گزارشگر ویژه ایران استقبال کردند.

گزارشِ دیروز اولین گزارش گزارشگر ویژه به شورای حقوق بشر از زمان شروع فعالیت خود در مرداد 1390 است که در آن اساد نقض حقوق بشر را در زمینه های متفاوتی، از حقوق زنان گرفته تا اقلیت های قومی، گردآوری کرده است. با توجه به خودداری ایران از همکاری با گزارشگر ویژه، عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گفت

«ایران یک فرصت دیگر برای همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را از دست داد و نتوانست به کارنامه حقوق بشر خود که پس از تقلب در انتخابات در سال 1388 رو به وخامت رفته بهبود ببخشد.»

جامعه بین المللی، در واکنش به یافته های گزارشگر ویژه، انتقادهای سختی را از ایران مطرح کرد. مکزیکو توجه را به فقدان پیشرفت در کشور جلب کرد و برزیل با اشاره به «نظر جامعه بین المللی» نگرانی خود را از آزار و اذیت اقلیت های دینی ابراز کرد. چند نظر مخالف که اساسِ وجود ماموریت گزارشگر را مورد انتقاد قرار دادند، از نمایندگان سوریه، سری لانکا، بلاروس، کوبا، زیمبابوه و چند کشور دیگر شنیده شد که در زمینه حقوق بشر بدنام هستند و کارنامه بعضی از آنها زیر ذره بین شورای حقوق بشر قرار دارد.
در پی انتقادهای کشورهای مختلف از ایران، عبدالکریم لاهیجی اظهار کرد:

«گفتگوهای جدی امروز بدون هر تردیدی تصویر یک رژیم منزوی و محکوم از سوی تقریبا تمامی جهان را به نمایش گذاشت.»

گزارشگر ویژه در پایان گزارش خود نتایج و توصیه هایی را بر اساس یافته های خود عنوان کرده است. گزارشگر با تکرار درخواست خود از دولت ایران برای دیدار از این کشور، خاطرنشان کرد که خودداری دولت از دادن اجازه دیدار «تنها جامعه بین المللی را به سوی بدترین تصورها رهنمون می شود.» [1] گزارش همچنین از ایران خواست «فوری تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند»، «تعلیق مجازات اعدام برای تمام جرایم را مد نظر قرار دهد»، «اعدام نوجوانان را ممنوع کند» و تمام قوانین داخلی مغایر با «موازین بین المللی حقوق بشر» را ملغا نماید.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از نتایج گزارشگر ویژه استقبال و از آنها کاملا حمایت می کنند و امیدوارند که گزارش بعدی به شورا در پی دیدار از ایران ارایه شود.


تماس با رسانه ها
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: Arthur Manet; Karine Appy +33 6 72 28 42 94 / +33 1 43 55 90 19
Twitter: @fidh_ngo
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi(at)fidh.net
Twitter: http://twitter.com/humanrightsiran

بیشتر بخوانید
communique