شورای حقوق بشر ماموریت گزارشگر ویژه ایران را با اکثریت قاطع تمدید کرد

22/03/2013
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa fr

بیانیه مشترک
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

شورای حقوق بشر ماموریت گزارشگر ویژه ایران را با اکثریت قاطع تمدید کرد

2 فروردین 1392 ـ شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز با اکثریتی بی سابقه ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران آقای احمد شهید را تمدید کرد.

از میان اعضای شورای حقوق بشر، 26 کشور به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه رای مثبت، 17 کشور رای ممتنع و تنها دو کشور رای منفی دادند. [1] آرای سال گذشته به ترتیب 22 رای مثبت، 20 رای ممتنع و 5 رای منفی بود. به این ترتیب، حکومت جمهوری اسلامی ایران حتا نسبت به سال گذشته در انزوای شدیدتری قرار گرفته است. اتفاق نظر رو به رشد در رفتار لیبی بازتاب یافته که رای ممتنع سال پیش خود را امسال به رای حمایت از قطعنامه تغییر داد. با وجود این، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تاسف خود را از تداوم تعداد زیاد آرای ممتنع در میان کشورهای آفریقایی و آسیایی ابراز می کنند. متاسفانه این کشورها با اصل قطعنامه های مشخص در باره کشورها مخالفت می کنند و از اقدامات مهم شورای حقوق بشر در باره کشورهایی مثل ایران که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می شوند کنار می مانند. در این زمینه، موضع بوتسوانا و گابن در میان کشورهای آفریقایی و ژاپن، مالدیو و کره جنوبی در میان کشورهای آسیایی که به قطعنامه رای مثبت دادند برجسته است.

قطعنامه مصوب امروز شورای حقوق بشر بر پایه منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق بشری و عهدنامه های دیگر بین المللی حقوق بشر، با اشاره به قطعنامه های دو سال گذشته (در تاریخ های 24 مارس 2011 و 22 مارس 2012) و تمام قطعنامه های مجمع عمومی در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، صادر شده است.

قطعنامه امروز از گزارش و توصیه های گزارشگر ویژه استقبال کرده و از محتوای آن گزارش و خودداری جمهوری اسلامی ایران از دادن اجازه ورود به گزارشگر به شدت ابراز نگرانی کرده است.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت:

«سیاست جمهوری اسلامی ایران در ایجاد وحشت و برقراری خفقان، نفی آزادی بیان، گردهمایی و تشکل، گسترش مجازات اعدام، افزایش زندانیان عقیدتی و سیاسی، سرکوب اقلیت های دینی و قومی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و کارگری، تبلور می یابد. پیام قاطع جهانیان امروز این است: تداوم و تشدید سیاست نقض فاحش حقوق بشر باید پایان یابد.»

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با استقبال از تصویب قطعنامه و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه آقای احمد شهید یادآوری می کنند که رای قاطع شورا حقوق بشر نشان می دهد که جامعه بین المللی حاضر نیست نقض رو به فزونی حقوق بشر، و سرکوب مردم ایران را تحمل کند. جمهوری اسلامی ایران باید به توصیه های گزارشگر ویژه عمل کند، و به او اجازه دهد با سفر به ایران و تحقیق مستقل به ماموریت خود عمل کند.


تماس با رسانه ها
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: press@fidh.org
+33 6 72 28 42 94 / +33 1 43 55 90 19
Twitter: fidh_un
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi@fidh.org
http://www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: fidh_fa

بیشتر بخوانید
communique