ایران: مجازات اعدام - سیاست دولتی ایجاد وحشت

01/05/2009
گزارش
en fa fr

جمهوري اسلامي ايران مجازات مرگ را در قوانين خود حفظ کرده و در حال حاضر از نظر تعداد اعدام ها در جهان پس از چين در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانه ي اعدام در رتبه ي اول قرار دارد.
بنا به گزارش ائتلاف جهاني برضد مجازات اعدام، ايران در سال 2007 حداقل 317 نفر را اعدام کرده است. اين تعداد دوبرابر تعداد اعدام ها در سال 2006 و چهار برابر سال 2005 است. در سال 2008 ، تعداد 346 اعدام در ايران به ثبت رسيده است . در سه ماهه ي اول سال 2009، يعني از دي تا ابتداي فروردين 1387، سازمان عفو بين الملل 120 مورد اعدام در ايران را ثبت کرده است. اين تعداد قطعا کمتر از تعداد واقعي است، زيرا آمار مربوط به تعداد اعدام هاي انجام شده در کشور در دسترس عموم قرار ندارد.

با نگراني از تعداد رو به فزوني اعدام ها از يک طرف و تداوم رويه هايي که به صراحت در مغايرت با موازين بين المللي مربوط به مجازات اعدام هستند از طرف ديگر، فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر (FIDH) تصميم گرفت پژوهشي در باره ي کاربرد مجازات اعدام در ايران انجام دهد.

در دوراني که حرکت به سوي لغو مجازات اعدام در سراسر جهان رو به گسترش است، تمايز جمهوري اسلامي ايران در تعداد زياد اعدام هايي است که در شرايطي آشکارا ناقض موازين بين المللي حقوق بشر انجام مي پذيرد. محاکمه های ناعادلانه، اعدام نوجوانان، هدف گیری اقلیت های قومی و مذهبی... مجازات اعدام در نقض آشکار تعهدات ایران بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر انجام می پذیرد.

قوانين جمهوري اسلامي ايران مجازات اعدام را براي تعداد زيادي از جرائم صادر مي کنند، از جمله براي جرائمي که طبق قوانين بين المللي از نوع «مهم ترين» جرائم به شمار نمي روند، به ويژه جرائم سياسي، اقتصادي، مواد مخدر و جرائم به اصطلاح جنسي و روش های اعدام (در انظار عمومی، سنگسار) غیرانسانی ترین و تحقیرآمیزترین روش ها هستند.

گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر کاربرد مجازات اعدام در ایران را به عنوان بخشی از سیاست دولتی سرکوب با هدف ایجاد وحشت در میان مردم محکوم می کند.

بیشتر بخوانید