اطلاعیه مطبوعاتی

22/11/2007
بیانیه‎ی مطبوعاتی

ایران / مجمع عمومی سازمان ملل

یک حرکت مهم در حمایت از جامعه مدنی ایران

پاریس- فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) بدینوسیله از تصویب قطعنامه ای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران قدردانی می کنند.

کریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این خصوص اظهار داشت: "در زمانی که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت نزول کرده و به صورت بهبودناپذیری درآمده، تصویب این قطعنامه به اکثریت آراء یک پیام امیدوارکننده برای جامعه مدنی ایران است."

طی یک سال گذشته، وضعیت حقوق بشر در ایران در کلیه زمینه ها بدتر شده و تمامی شاخص ها بر تداوم تخلفات در زمینه حقوق بشر و گستردگی و وخامت آن تأکید دارند.

درحال حاضر، جامعه مدنی تحت سرکوب بسیار شدیدی قرار دارد. فعالان حقوق زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و به ویژه اعضای اتحادیه های کارگری به طور دائم در معرض دستگیری های خودسرانه، شکنجه و زندان قرار دارند و این درحالی است که حتی از داشتن آزادی های اصلی نیز محروم اند. از پرونده های اخیر در این زمینه، می توان به پرونده محکومیت دلارام علی، یکی از اعضای فعال کمپین "یک میلیون امضاء"، به دو سال و نیم زندان و ده ضربه شلاق و همچنین محکومیت به اعدام عدنان حسن پور، روزنامه نگار کرد، اشاره کرد.

به علاوه، ایران همچنان از حکم اعدام که در نقض آشکار عهدنامه های بین المللی است استفاده می کند. برای مجرمان نوجوان حکم اعدام صادر می شود و این اعدام ها نیز اغلب در ملاء عام صورت می گیرند. از ژانویه 2007 بیش از 210 نفر اعدام شده اند و این میزان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این مسایل در زمانی روی می دهند که گرایش بین المللی به سوی کاهش استفاده از حکم مرگ معطوف است.

ازطرف دیگر، اقلیت های قومی و مذهبی در ایران نیز قربانی تبعیض، چه از نظر قانونی و چه از نظر عملی، هستند. کردها و بهاییان همچنان به طور گسترده بازخواست می شوند و از داشتن حقوق فرهنگی نیز محروم اند.

ما اکنون قویا از دولت های عضو سازمان ملل می خواهیم که با رأی مثبت خود در تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر ما را یاری دهند.

بیشتر بخوانید
communique