افغانستان: قتل عام غیر نظامیان در میرزا اولنگ مصداق عینی جنایت جنگی است!

09/08/2017
Our Movement
en fa

اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی [1]

کابل؛ افغانستان، 18 اسد 1396 ـ کشتار غیر نظامیان در منطقه میرزا اولنگ ولایت سرپل توسط گروه‌های تروریستی جنایت ضدبشری را به وجود آورده که در چند سال اخیر منازعات مسلحانه در افغانستان بی‌سابقه می‌باشد. گزارشات سازمان های مستقر در ولایت سرپل و مسئولین حکومتی به شمول والی این ولایت؛ وقوع این جنایت جنگی و ضد بشری را تایید نموده اند. بر اساس اظهارات شاهدان عینی به رسانه‌ها و اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی در حدود 52 نفر از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان به صورت انفرادی و دسته جمعی بدون هیچگونه تفکیک به صورت هدفمند قتل عام شده، صدها خانواده، خانه، دارایی و اموال شانرا از دست داده و آواره شده اند. آوارگان جنگی از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی از جمله دسترسی به آب آشامیدنی، غذا و سرپناه محروم اند و نیاز به کمک‌های فوری دولت و سازمان های بشردوستانه ملی و بین المللی دارند.

قتل عام غیرنظامیان به شمول زنان و کودکان، آواره شدن صدها خانواده، تخریب و تاراج اموال و دارایی های افراد؛ خلاف ارزشهای انسانی و نقض آشکار موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به ویژه ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و ماده 8 اساسنامه روم 1998 می باشد. قتل عام غیر نظامیان، به صورت هدفمند و بدون رعایت اصل تفکیک، مصداق عینی جنایت جنگی می‌باشد.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی؛ ارتکاب جنایت جنگی در منطقه میرزا اولنگ ولایت سرپل را به شدید ترین لحن تقبیح می‌نماید. این گروه بدین باور است که یکی از عوامل ارتکاب و تکرار چنین جنایت‌های ضد بشری در کشور، گواه آشکار فقدان توانایی دولت در تامین امنیت شهروندان، به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌باشد. علاوه بر این؛ اغماض و چشم پوشی از جنایات ضدبشری گروه‌های تروریستی، امکان بازتولید فجایعی مثل قتل‌عام میرزا اولنگ را فراهم می‌کند. ادامه سیاست اغماض و فرهنگ معافیت در قبال غفلت ارگانهای امنیتی و جنایات گروه‌های تروریسی و فقدان اقدامات جدی برای تامین امنیت شهروندان به خصوص اقلیت‌های قومی و مذهبی، مایه اصلی نگرانی این گروه می‌باشد. با توجه به این موارد؛ این گروه بصورت جدی از حکومت افغانستان می‌خواهد که:

1- حکومت باید تدابیر جدی محافظتی را برای حفاظت از جان،‌ مال و کرامت انسانی غیر نظامیان به خصوص اقلیت های قومی و مذهبی روی دست گیرد و کسانی را که در وظیفه شان غفلت نموده اند، از وظایف شان سبکدوش، محاکمه و مجازات کنند.
2- حکومت باید به صورت فوری برای حفاظت و نجات غیرنظامیان گروگان در دست تروریستان در میرزا اولنگ اقدام جدی و مناسب نماید.
3- حکومت در هماهنگی سازمان‌های امدادرسان باید بصورت فوری کمک‌های بشردوستانه به شمول؛ مواد غذایی، لباس، خیمه، دوا و دیگر نیازهای عاجل برای بیجاشدگان فراهم کنند.
4- حکومت حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر بخصوص زنان و کودکان را باید در اولویت فعالیتهای امداد رسانی خود در نظر بگیرد. به همین ترتیب حکومت باید به جنایات احتمالی که اساس جنسیتی دارد به صورت جداگانه رسیدگی نماید.
5- عاملین این کشتار هدفمند و مرتکبین این جنایت جنگی باید هرچه زودتر شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
6- با توجه به گستردگی و تکرار جنایات جنگی در افغانستان و فقدان ظرفیت در درون نهادهای فعلی عدلی و قضایی؛ جهت رسیدگی به این جنایات، حکومت باید هرچه زودتر دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی را تشکیل بدهد. در ضمن، زمینه دخالت و فعالیت عملی محکمه جزایی بین المللی را در افغانستان فراهم سازد.

بدین ترتیب گروه هماهنگی عدالت انتقالی از محکمه جزایی بین المللی (ICC) می‌خواهد که:
7- این محکمه مطابق اساسنامه روم و صلاحیت تکمیلی خود؛ به جرایم جنگی در افغانستان، به شمول ارتکاب جنایت جنگی در میرزا اولنگ ولایت سرپل رسیدگی نماید.
8- محکمه جزایی بین المللی همانطوری در گزارش مقدماتی خود در سال 2016 تصریح کرده بود که این دادگاه فعالیت رسمی خود در افغانستان در اسرع وقت آغاز می‌کند؛ این دادگاه باید به این وعده خود هرچه عاجل جنبه عملی داده و در راستای تامین عدالت برای قربانیان جرایم جنگی و جنایات ضدبشری در افغانستان اقدامات عملی روی دست‌ گیرد.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی

کابل افغانستان

بیشتر بخوانید
mouvement