نشریه آرمان شهر ـ شماره 34ـ33 منتشر شد

26/08/2013
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

نشریه آرمان شهر ـ شماره های 34ـ33
نشریه جامعه مدنی و حقوق بشر
آگوست 2013 ـ اسد 1392

[rouge]در این شماره:
گفتگوی آرمان‏شهر[/rouge]
• هفت سال کتاب و گفتگوی آرمان شهر در افغانستان ـ گفتگوی 118
• انتخابات و خط قرمز جوانان ـ گفتگوی 117
• 118 گفتگو و صد هزار کتاب در جشن آرمان‏شهر ـ گزارش 7 ساله
• دیدگاه های صاحب نظران در باره آرمان شهر

[rouge]حقوق بشر [/rouge]
• کنفرانس در باره عدالت: ما خواستار شستن خون با خون نیستیم
• فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: حمایت از حقوق مهاجران تاجیک

[rouge]زنان[/rouge]
• اظهارات فدراسیون و آرمانشهر در کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل
• حمیرا قادری در جشن آرمان‏شهر: زن باید از جنسیت خودش لذت ببرد و به جنسیت خودش افتخار کند

[rouge]فرهنگ و هنر[/rouge]
• کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست ـ جشن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات

[rouge]کتاب و نشر[/rouge]
• کتاب های تازه آرمانشهر

  • رهنمودهاي اتحاديه‏ ي اروپا در باره حقوق بشر و حقوق بين‏ المللي بشردوستانه ـ سیاست نامه 17ـ16
  • خانواده و جايگاه زن از منظر شريعت، قانون و عرف در افغانستان
  • هفت سال و صد و یک گفتگوی آرمان شهر
  • قصه‏ هاي شاهنامه
  • اتاقی از آن خود ـ ویرجینیا وولف
  • کاکائو ـ ژورژ آمادو

• معرفی هفت‌روز نامه حقوق بشر

• آرمان شهر منتشر کرده است

بیشتر بخوانید
communique