نشریه آرمان شهر، سال سوم، دوره چهارم، شماره 22

15/02/2012
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

آرمان شهر شماره 22

فبروری 2012 - دلو 1390

منتشر شد:

• عدالت در گذار ـ سه واژه
• ده سال آزادی بیان و جایگاه حقوق بشر در رسانه های افغانستان، گفتگو
• دیدبان رسانه ها: خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است
• پایان دوره چند تن از کمیشنر های کمیسیون مستقل حقوق بشر
• صدای افغان ها بالای حکومت آن ها برای انکشاف یک نقشه راه برای صلح و آشتی ملی
• گزارش دادگاه بین المللی کیفری در باره افغانستان
• دیده بان حقوق بشر: نگرانی از انتقال مسئولیت زندان ها از دادگستری به پلیس افغانستان
• خبر هایی از نقض حقوق بشر
• پیام مردم به کنفرانس بن، گفتگو
• سند نهایی کنفرانس بین المللی بن دوم در کشور آلمان
• شرکت هیات نمایندگی جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس بن
• واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان: التیام میراث جنگ
• مرکز حقوق اساسی در امریکا: گوانتانامو را تعطیل کنید
• عفو بین الملل: گوانتانامو: یک دهه ضرر به حقوق بشر
• اعتراض عفو بین الملل در دهمین سالگرد گشایش گوانتانامو
• دیده بان حقوق بشر: گوانتانامو پس از 10 سال
• گزارش گران بدون مرز: خطر روزنامه نگاری
• فدراسیون بین المللی حقوق بشر: تحلیلی از دفتر دادستان دادگاه بین المللی کیفری پس از 9 سال فعالیت
• کتاب سوزان و پاک کردن خاطره ی جمعی، گفتگو
• معرفی کتاب های تازه آرمان شهر
• وحید قاسمی بر سکوی پاسداری از موسیقی اصیل، گفتگو
• برجی در نقطه صفر خیال و واقعیت
• شاعری با قدرت خستگی
• داستانی جدای از نادر و سیمین
• بررسی کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی

بنیاد آرمان شهر یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی شهروندی مستقر در کابل است است که به هیچ دسته ی اقتصادی، سیاسی، مذهبی‌، قومی و هیچ دولتی وابستگی‌ ندارد. آرمان این نهاد ایجاد بستر‌ها ی مناسب برای تامین خواست‌های اجتماعی برای دمکراسی، حقوق بشر، عدالت و قانون مداری است و نیز دست زدن به ابتکارات فرهنگی‌ و نشر کتاب در خدمت به شکل گیری آگاهی‌ جمعی‌ شهروندان. بنیاد آرمان شهر در راستا ی تبادل اندیشه و گفتگو در داخل کشور و در منطقه با هدف ایجاد همبستگی‌، پیشرفت و صلح، میکوشد.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

Tel: +93 (0) 775-32-16-97 armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
و یا در یکی از گروههای آرمان شهر عضو شوید
http://armanshahropenasia.wordpress.com
http://groups.google.com/group/arma...
FACE BOOK : ArmanshahrFoundation/OPEN ASIA
http://campaign50darsad.blogfa.com/
http://www.fidh.org/-%D8%A7%D9%81%D...

بیشتر بخوانید
communique