نشریه آرمان شهر، سال سوم، دوره چهارم، شماره های 20-19 (ویژه زندان) و 18 -17

15/10/2011
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

آرمان شهر
منتشر شد:
شماره 20 ـ 19
اکتوبر 2011 ـ میزان 1390

شماره ویژه زندان:
• وضعیت زنان زندانی ـ گفتگو با رامین اندیشور کارشناس وزارت امور زنان
• بیانیه مشترک کمپین 50% زنان و کمیته مشارکت سیاسی به کنفرانس بن 2
• رییس عمومی محابس و توقیف خانه ها: افزایش سالانه 20% بر تعداد زندانی ها
• وضعیت زندان ها ـ گفتگو با روح الله قاری زاده رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع
• وضعیت زندان هاو رفتار با زندانیان در افغانستان ـ گفتگو با مسئولان کمیسیون حقوق بشر
• نگرانی سازمان ملل از شکنجه زندانیان در افغانستان
• نقض حقوق بشر در زندان های بگرام و پل چرخی – پردیس کبریایی
• گزارش کمیسیون نظارت بر اجرای قانون ولسی جرگه از محبس پل چرخی
• زندان بگرام بدتر از گوانتانامو ـ گاردین
• اعلامیه مطبوعاتی کمیته کاری نهاد های جامعه مدنی افغانستان برای کنفرانس بن 2
• عدالت انتقالی گذار از جنگ به صلح پایدار ـ گفتگوی 79
• عرف و عنعنات مردم افغانستان در مقابل زنان زندانی در روستا ها
• اطفال بی سرپرست و پرورشگاه ها
• معرفی مقرره تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها
• اصول اساسی رفتار با زندانیان ـ سازمان ملل
• نشانه شناسی جنگ و پست مدرنیسم در افغانستان ـ گفتگوی 80
• گزارشی در باره زندان های تایلند
• کشور هایی که مجازات اعدام را لغو یا حفظ کرده اند
• معرفی کتاب: خاطرات زندان؛ از بگرام تا گوانتانامو
• زندان از نظر میشل فوکو
• گوانتانامو در بی قانونی مطلق ـ لوموند دیپلماتیک
• زنان در زندان، مرگ تدریجی ـ لوموند دیپلماتیک
• زندان های بدون مرز، ایجاد شکنجه گاه در کشور های بیگانه ـ لوموند دیپلماتیک
• 4 کتاب تازه آرمان شهر
• منابع در باره زندان و مجازات اعدام در کشور های منطقه
• منابع مربوط به زندان و حقوق بشر

بنیاد آرمان شهر یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی شهروندی مستقر در کابل است است که به هیچ دسته ی اقتصادی، سیاسی، مذهبی‌، قومی و هیچ دولتی وابستگی‌ ندارد. آرمان این نهاد ایجاد بستر‌ها ی مناسب برای تامین خواست‌های اجتماعی برای دمکراسی، حقوق بشر، عدالت و قانون مداری است و نیز دست زدن به ابتکارات فرهنگی‌ و نشر کتاب در خدمت به شکل گیری آگاهی‌ جمعی‌ شهروندان. بنیاد آرمان شهر در راستا ی تبادل اندیشه و گفتگو در داخل کشور و در منطقه با هدف ایجاد همبستگی‌، پیشرفت و صلح، میکوشد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel: +93 (0) 775-32-16-97 armanshahrfoundation.openasia@gmail.com

و یا در یکی از گروههای آرمان شهر عضو شوید
http://armanshahropenasia.wordpress.com

http://groups.google.com/group/armanshahrfoundationopenasia?hl=en

FACE BOOK : ArmanshahrFoundation/OPEN ASIA

http://campaign50darsad.blogfa.com/

http://www.fidh.org/-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

بیشتر بخوانید
communique