شکنجه و کشتن فجیع یک زن در ولایت میدان وردک

14/01/2013
بیانیه‎ی مطبوعاتی

اعلامیۀ کمیتۀ مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کمپاین ۵۰% زنان افغانستان

در رابطه به شکنجه و کشتن فجیع یک زن در ولایت میدان وردک

۲۵ جدی ۱۳۹۱ برابر با ۱۴ جنوری ۲۰۱۳

در حالیکه تلاش برای صلح و گفتگو با طالبان به شدت جریان دارد و اقدامات بزرگی در راستای مشارکت سیاسی با طالبان در حال انعقاد میباشد باز هم میبینیم در میان این هیاهوهای سیاسی خشونت های سیستماتیک و تأثرآور علیه زنان به مرحلۀ اجرا گذاشته میشود.

اختطاف، شکنجه و کشتن یک زن در ولسوالی چک ولایت میدان وردک توسط طالبان بار دیگر نشان داد که گروههای زن ستیز و مخالف حضور زنان در عرصۀ سیاسی و اجتماعی کشور نه تنها به قراردادهای فرمایشی صلح اعتنایی ندارند بلکه با کشتن زنان و نقض حقوق بشر میخواهند تا بر جنایت های دیگرشان نیز خط تداوم ترسیم نمایند.

این زن که در راه فعالیت های اجتماعی و در راستای خدمتگذاری به مردم این ولسوالی در یک موسسۀ خدماتی اشتغال داشت از سوی طالبان اختطاف گردیده، با بدترین شکل ممکن مورد شکنجه قرار گرفته و بعد از کشتن وی او را به درخت آویزان کردند.

این حرکات غیر انسانی نه تنها از نگاه قوانین بشری یک جرم به حساب می آید بلکه عاملین این جنایات از هر گونه احساسات انسانی و عواطف بشری محروم میباشند.

کمیتۀ مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کمپاین پنجاه درصد زنان افغانستان ضمن محکوم نمودن این رویداد شنیع و مرگبار تنفر عمیق خویش را از عاملین این قضیه ابراز داشته و از نهادهای حکومتی و بین المللی خواهان محاکمۀ فوری عاملان این جنایت میباشد.

زنان افغانستان بر این باورند که اگر جلو این کشتارها گرفته نشود زنان امیدواری خود را نسبت به حکومت و نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان از دست خواهند داد.

کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کمپاین ۵۰% زنان افغانستان

womenspoliticalparticipation.c@gmail.com

Campaign50darsad@gmail.com

Campaign50darsad.blogfa.com

بیشتر بخوانید
communique