رهنمودهای کمپاین 50% زنان افغانستان به جرگه مشورتی صلح/ ما همواره به صلح اندیشیده ایم

04/06/2010
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

رهنمودهای کمپاین 50% زنان افغانستان به جرگه مشورتی صلح
«ما همواره به صلح اندیشیده ایم»

2 جوزا 1389

پایان بخشیدن به جنگها و پی ریزی صلح پایدار مستلزم مذاکره میان افراد عادل در یک روند شفاف و معتبر مردمی در افغانستان میباشد که باید با توجه دایم و مرکزی به حقوق و مشارکت زنان در تمام تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای بزرگ صورت بگیرد. این امر جوهر و شالوده مشترک مطالبات گروههای مختلف زنان و مردان آگاه در این برهه از زمان است. ما زنان به این باوریم که تحقق صلح پایدار در گرو مشارکت همه جانبه تمامی شهروندان کشور است و نیک می دانیم که بدون ریشه یابی دلایل تخاصم و جنگ نمی توان به این مهم(صلح) دست یافت. برهمگان نیز آشکار است که مشارکت مساوی و کیفی زنان در مذاکرات صلح به عنوان میانجی و گفتگو کننده پیش شرط تحقق صلح، دستیابی به جامعه ای سالم، انسانی، متوازن و عاری از خشونت، فقر و بی عدالتی است.

زنان و فعالان کمپاین 50% که از زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 آغاز به کار کرده اند، در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح از سوی دولت، توجه اشتراک کننده گان در این جرگه، دولت، حامیان بین المللی آن و فعالان مدنی و زنان را به موارد زیر جلب می نمایند:

خواست های ما از اشتراک کننده گان در جرگه مشورتی صلح

• از تمامی اشتراک کنندگان در جرگه مشورتی صلح می خواهیم که به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان بالاترین سند قانونی این کشور و مجموعه دستاوردهای 9 سال گذشته دولت افغانستان و جامعه مدنی پایبند باشند.
• از تمامی اشتراک کننده گان در جرگه مشورتی صلح می خواهیم مکانیزمها و چهارچوب های روشن و دموکراتیک را برای دستیابی به صلح پایدار و عادلانه در کشور که تضمین کننده امنیت، پرهیز از خشونتهای تروریستی، ترویج حسابدهی و حفظ حقوق اساسی زنان، مردان و کودکان این سرزمین باشد، ارائه نمایند.
• ازتمامی اشتراک کننده گان میطلبیم تا به مذاکرات غیرشفاف با نیروهای مسلح و جنگجو که بیم آن می رود حقوق انسانی زنان را دوباره پایمال سازند، نه بگویند، در غیر آن با عدم حمایت از هر نوع مذاکره غیر شفاف با مخالفان مسلح دولت که در آن ذره ای از حقوق انسانی ما پایمال شود عکس العمل نشان خواهیم داد. ما سالهای بسیار در مواجهه با خطرات بزرگ برای به دست اوردن آنها مبارزه کرده ایم.
• از تمامی اشتراک کننده گان میطلبیم تافرایندها و مکانیزم های تحقیق و بررسی برای جلوگیری از حضور و نفوذ ناقضین و متهمین به جنایت های ضد بشری و جنگی در پست های مهم حکومتی، پارلمان، قوه قضاییه و سایر نهادهای ملی و محلی انتخابی را تشدید بخشیده و نیز تلاش شان را در جهت برکناری آنها از مناصب فعلی تقویت نمایند.
• با تاکید بر اهمیت اتخاذ یک رویکرد منسجم برای پرداختن به چالش ها در افغانستان و با تایید انکه پیشرفت پایدار در عرصه امنیت، حاکمیت قانون، حکومتداری، فرهنگ حقوق بشر و توسعه پایدار با هم پیوند داشته و همدیگر را تقویت می نمایند، از اشتراک کننده گان در جرگه می خواهیم که راهکارهای اندیشمندانه و خردمندانه ای را در جهت بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون به شمول عدالت انتقالی و مبارزه با فساد در سطوح محلی و ملی ارائه نمایند.

خواست های ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان

• از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم به تمام تعهدات ملی و بین المللی خود، به خصوص قانون اساسی، کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان (سیدا )، که حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اجتماعی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی را حمایت و ترویج می کند و در تابستان 1980 امضا و در بهار 2003 به طور کامل به تصویب دولت افغانستان رسیده است و سایر پیمانها و توافقنامه های بین المللی در زمینه حقوق زنان و رفع تبعیض از زنان و نیز قطعنامه 1325 ملل متحد، متعهد و راسخ باشد.
• از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم تا برنامه های عملی و دستورالعمل های ویژه ای را برای مشارکت واقعی و سهم گیری زنان در پروسه ایجاد صلح ارائه نماید.
• از دولت افغانستان می خواهیم تهيه و تدوين برنامه ملي ایجاد كميسيون هاي حقيقت ياب و دادخواهي را با همکاری نهادهای جامعه مدنی در سطح كشور و برنامه ريزي براي دادخواهي از قربانيان (پرداخت غرامت و به رسميت شناختن صدمات وارده بر قربانيان) را در صدر اولویت های خود قرار دهد.
• دولت افعانستان به عنوان حامی و نماینده مردم می بایست از کشتار افراد غیر نظامی به وسیله نیروهای بین المللی نظامی در خاک کشور جلوگیری کرده آنها را مسئولیت پذیر و پایبند به قوانین بین الملی نظامی بسازد.

مطالبات ما از حامیان بین المللی جرگه مشورتی صلح

• از جامیان بین المللی جرگه مشورتی صلح میخواهیم که مسئولیت پذیری و پایبندی شان را به قوانین بین الملی نظامی و جلوگیری از کشتار افراد غیر نظامی که بیشترین قربانی را از میان زنان و کودکان می گیرد، ارتقا بخشیده ودر رابطه به ایجاد شفافیت در مورد چارچوب قانونی عملیات نیروهای ائتلاف تلاش نمایند.
• از جامه بین الملی می خواهیم که مشوق و حامی پروسه عدالت انتقالی به عنوان یکی از مکانیزم های اساسی تامین عدالت و صلح بوده و بر اجرای کامل برنامهء عمل صلح، مصالحه وعدالت توسط دولت تاکید نماید.

مطالبات ما از فعالان و مدافعان حقوق زن اشتراک کننده در جرگه مشورتی صلح

• از فعالان و مدافعان حقوق زن اشتراک کننده در جرگه مشورتی صلح می خواهیم تا با اتخاذ رویکردهای همسو، هماهنگ و مشترک در تمام مراحل کاری جرگه، صدای همه زنان افغانستان باشند و با آگاهی و هوشمندی گام بردارند.
• از فعالان و مدافعان حقوق زن اشتراک کننده در جرگه مشورتی صلح می خواهیم تا هوشیاری شان را در راستای تشخیص وجود ارتباط بین معافیت از پیگرد قانونی و نقض پیوسته حقوق بشر، که کوشش برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی، و دست یافتن به عدالت اجتماعی و ایجاد فضای آزاد سیاسی را تضعیف می کند، حفظ نمایند.

campaign50darsad@gmail.com
http://www.campaign50darsad.blogfa.com/

بیشتر بخوانید
communique