دولت افغانستان و مجموعه سازمان ملل باید تمام اقدام های لازم برای افزایش حمایت از حقوق بشر در افغانستان را انجام دهند

22/03/2013
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa fr

سه شنبه گذشته، شورای امنیت سازمان ملل ماموریت هیات کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) را تا 19 مارچ 2014 تمدید کرد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان‏شهر در بیانیه مشترکی که امروز منتشر شد با استقبال از این تمدید، دولت افغانستان و مجموعه سازمان ملل شامل شورای حقوق بشر را فرا خواندند تا تمام اقدام های لازم برای افزایش حمایت از حقوق بشر در افغانستان را انجام دهند. این اقدام به ویژه با توجه به دوره انتقال پیش رو در افغانستان و انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای کمک امنیت بین المللی به رهبری ناتو در سال 2014 مهم است.

سه شنبه گذشته، شورای امنیت سازمان ملل ماموریت هیات کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) را تا 19 مارچ 2014 تمدید کرد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان‏شهر در گزارش مشترکی که امروز منتشر شد با استقبال از این تمدید، دولت افغانستان و مجموعه سازمان ملل شامل شورای حقوق بشر را فرا خواندند تا تمام اقدام های لازم برای افزایش حمایت از حقوق بشر در افغانستان را انجام دهند. این اقدام به ویژه با توجه به دوره انتقال پیش رو در افغانستان و انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای کمک امنیت بین المللی به رهبری ناتو در سال 2014 مهم است.

ماموریت تازه یوناما شامل درخواست تامین منابع بیشتر به این هیات و تقویت نقش آن در هماهنگی و حمایت از کمک های مالی سازمان ملل و برنامه های آن در افغانستان است و بر نقش اساسی حقوق بشر در برقراری صلح تاکید می کند.

گیسو جهانگیری، رییس بنیاد آرمانشهر گفت:

«وضعیت حقوق بشر در افغانستان هنوز نگران کننده است و در نبود طرح جامعه بین المللی برای حمایت از آن، ما فقط می توانیم در انتظار وخامت آن باشیم. روشن است که دولت افغانستان تاکنون نتوانسته حاکمیت قانون را به طرز موثر برقرار کند، نهادهای دمکراتیک را تامین کند، تفکیک قوا را انجام دهد و فساد را ریشه کن سازد. بدون حمایت بین المللی نیز قادر به این کار نخواهد بود.»

او افزود:

«دولت افغانستان و حامیان آن باید برای حمایت از غیرنظامیان در مقابله حمله شورشیان اقدام کنند، در برنامه هایی برای جلوگیری از خشونت جنسیتی و تقویت نقش زنان در جامعه زیاد سرمایه گذاری کنند و به معافیت از مجازات و تبعیض در نظام عدلی پایان دهند. آزادی زندانیان طالبان به تازگی که افراد مهمی را در بر می گیرد و برای پیش بردن فرایند مصالحه انجام شده، فقط می تواند فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت کند و تهدیدی برای فرایند صلح پایدار در افغانستان به شمار می رود.»

رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، سوهیر بالحسن، نیز گفت:

«سالهاست که کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در افغانستان فعالیتی نکرده اند. ماموریت کارشناس مستقل حقوق بشر در افغانستان در سال 2005 به پایان رسید. آخرین گزارش یک گزارشگر ویژه در باره افغانستان در سال 2008 و آخرین گزارش گروه تحقیق در سال 2009 ارایه شد. هر یک از این کارشناسان توصیه های جامعی ارایه کردند که متاسفانه هیچ خبری از اجرای آنها نشده است. از سال 2009 به بعد، هیچ یک از کارشناسان ویژه نتوانسته است از این کشور دیدار کند، با وجود این که گزارشگر ویژه شکنجه و گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه بارها درخواست چنین دیدارهایی را کرده اند.

با توجه به خروج ناتو از افغانستان در آینده نزدیک، شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای سازمان ملل باید پیام روشنی با درخواست ادامه تعهد جامعه بین المللی ارایه کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل باید ایجاد راه کار نظارتی مستقل در باره وضعیت حقوق بشر و ارایه کمک به دولت افغانستان برای تقویت حاکمیت قانون را مورد بررسی قرار دهد.

این گزارش را از اینجا دریافت کنید:
>

 >http://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_armanshahr_22032013_eng.pdf

بیشتر بخوانید