افغانستان: درخواست مجدد برای آزادی لطیف پدرام

12/07/2008
بیانیه‎ی مطبوعاتی

پاریس، 11 ژوئیه 2008: �?دراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) بدینوسیله از قطعنامه تصویب شده توسط پارلمان اروپا در تاریخ 8 ژوئیه 2008 در زمینه ایجاد ثبات در ا�?غانستان استقبال می کند. در این قطعنامه که موارد مهمی از جمله حمایت بین المللی از ا�?غانستان را دربر می گیرد، به ویژه از دولتمردان ا�?غان خواسته شده که لطی�? پدرام را از حبس در منزل برهانند و همچنین از وی ر�?ع محکومیت شود و سلامت او را تضمین کنند.

با این حال، آقای پدرام، دبیر کل کنگره ملی ا�?غانستان (حزب مخال�?) که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 این کشور نیز شرکت کرده بود، هنوز پس از گذشت 5 ماه و علیرغم درخواست های بین المللی برای رهایی وی، همچنان از آزادی محروم است. خانم سوهایر بلحسن، رییس �?دراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این رابطه اظهار داشت: "ما اوایل این ه�?ته پرونده آقای پدرام را به کمیته پیگیری حبس های خودسرانه سازمان ملل ارسال کردیم، زیرا معتقدیم که این محرومیت از آزادی کاملا خودسرانه است."

لطی�? پدرام از تاریخ 2 �?وریه امکان خروج از منزل آقای عبدالرشید دوستم در کابل را ندارد. آقای دوستم از اقلیت های ازبک و یکی از اعضای دولت است. به دستور دادستان کل، پلیس و نیروهای امنیتی وزارت کشور خانه مزبور را در محاصره خود گر�?ته اند. به همین دلیل خروج از این منزل برای آقای پدرام غیرممکن است، زیرا هر لحظه امکان شلیک از سوی نیروهای مسلح اطرا�? منزل به سوی او وجود دارد. دادستان کل از ماه �?وریه به دلیل اینکه آقای پدرام شاهد مشاجره دو شخصیت سیاسی ا�?غان بوده، او را ممنوع الخروج کرده و او اکنون امکان گذشتن از مرزهای ا�?غانستان را ندارد. با اینکه او با دولتمردان ا�?غان و دیگر مقامات بین المللی تماس داشته، ولی دولت ا�?غانستان تاکنون از ملغی کردن حکم محاصره به طور عملی خودداری کرده است. این درحالی است که هیچ گونه اتهامی به جانب او وارد نیست و تاکنون نیز هیچ گونه توضیحی درخصوص حبس وی در منزل ارائه نشده است.

�?دراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر معتقد است که حبس لطی�? پدرام کاملا خودسرانه است، زیرا دلایل محکمی مبنی بر جلوگیری از شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ا�?غانستان وجود دارد. �?دراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر طی نامه ای سرگشاده به تاریخ 2 ژوئن 2008 با د�?تر مساعدت سازمان ملل در ا�?غانستان (UNAMA)، اتحادیه اروپا، دولت ا�?غانستان و سازمان ناتو تماس حاصل کرده است.

خانم سوهایر بلحسن در خاتمه می ا�?زاید: "ما نسبت به سلامت و امنیت لطی�? پدرام بسیار نگرانیم و یکصدا با پارلمان اروپا خواستار آزادی وی هستیم."

بیشتر بخوانید
communique