افغانستان: تحقیق در باره تقلب انتخاباتی به تضعیف حاکمیت قانون انجامیده است

12/10/2011
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa fr

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

بیانیه مطبوعاتی

افغانستان: تحقیق در باره تقلب در انتخابات به تضعیف حاکمیت قانون انجامیده است

12 اکتوبر 2011 (20 میزان 1390) ـ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از دولتمردان افغانستان می خواهد فورا گفتگوی سازنده ای را با نماینده مجلس افغانستان خانم سیمین بارکزی در پیش بگیرد که امیدواریم باعث شود او به اعتصاب غذایش پایان دهد.
خانم بارکزی در روز 2 اکتوبر (10 میزان) اعتصاب غذایش را شروع کرده و وضع سلامتی او به سرعت و به طور جدی رو به وخامت می رود. این اعتصاب غذا پس از آن شروع شد که کمیسیون مستقل انتخابات 10 ماه پس از افتتاح پارلمان بر اساس ادعای ثابت نشده تقلب 9 عضو پارلمان از جمله خانم بارکزی را اخراج کرد. خانم بارکزی عضو ائتلاف حمایت از قانون در پارلمان افغانستان است.
شرایط اخراج که با کمک نیروهای نظامی انجام شده باید از طریق تحقیقی مستقل، بی طرف و معتبر روشن شود. تا زمانی که مدارک معتبری حاکی از تقلب 9 نمانیده پارلمان در نتیجه چنین تحقیقی رسما منتشر نشده، کمیسیون مستقل انتخابات باید خانم بارکزی و هشت نماینده دیگر پارلمان را بدون تاخیر در عضویت مجلس ابقا کند. نتیجه تحقیق باید رسما منتشر شود و هيات ويژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان (UNAMA) آن را به دقت مطالعه کند و در باره آن نظر بدهد.
رعایت تفکیک قوای دولتی در کشور بسیار حیاتی است، زیرا این مساله پایه و اساس تمامی فرایندهای دمکراتیک به شمار می رود.
توسل دولت افغانستان به روش هایی فراتر از قانون اساسی برای بیرون راندن قانونگذاران مستقل که بر اساس دمکراتیک انتخاب شده اند، بدون مدرک و با بی توجهی کامل به موازین قانونی، نگران کننده است. در شرایطی که نقض فاحش حقوق بشر در سطحی گسترده در افغانستان رخ می دهد، این گونه زیرپا گذاشتن آشکار اصول دمکراتیک و حقوق سیاسی حاکمیت قانون را که هم اکنون در وضعی شکننده است بیشتر تضعیف می کند و اعتماد عمومی را به توانایی نهادهای دولتی در حمایت از شهروندان خود از بین می برد.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از جامعه بین المللی می خواهد برای کمک به افغانستان در تقویت نهادها و عملکردهای دمکراتیک دست به اقدام های فوری بزنند. از جمله چنین اقدام هایی تعیین گزارشگر ویژه برای حقوق بشر در افغانستان از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل است.

بیشتر بخوانید