فدراسیون به رئیس کل اجرایی خود الیونور مُرِل خوشامد می‌گوید

19/09/2018
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به رئیس کل اجرایی خود الیونور مُرِل خوشامد می‌گوید.

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:

«امروز که ما به تازه‌ترین همکار خود الیونور مُرِل به عنوان رئیس دبیرخانه‌ی بین‌المللی به صفوف خود خوشامد می‌گوییم، نقطه‌ی عطف مهمی در تاریخ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به شمار می‌رود. سازمان ما با تکیه بر گذشته‌ی برجسته‌ی خود اکنون باید در جهانی به آینده بنگرد که حمله‌ها‌ی بی‌شماری به حقوق بشر در آن انجام می‌شود. الیونور با الهام از این گذشته دستاوردهای فدراسیون را تحکیم و بر مکان ویژه آن در حوزه حقوق بشر تاکید خواهد کرد و پویایی لازم در تناسب با هویت و بینش ما را پرورش خواهد داد.»

الیونور مُرِل کنش‌گری است که نقشی برجسته در حمایت از پناهندگان و قربانیان شکنجه و در مبارزه علیه نقض حقوق بشر در سراسر فعالیت خود با کودکان مِکونگ، سازمان بین‌المللی کار، یونیسف، بین الملل اصلاحات قضایی، آکات (اقدام مسیحیان برای الغای شکنجه) در فرانسه و سرانجام به عنوان رئیس کل اجرایی مرکز پریمو لوی در پاریس به عهده داشته است. او تجربه‌ی زیادی در زمینه‌ی حقوق بشر در آفریقا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و اروپا دارد.

تجربه‌ی حرفه‌ای او، تعهد وی به حقوق بشر و ویژگی‌ها‌ی انسانی و مدیریت او سرمایه‌هایی اساسی برای هدایت فدراسیون به پیش، اداره‌ی دبیرخانه‌ی بین‌المللی فدراسیون و فعالیت‌ها‌ی آن در جهت ارائه‌ی واکنش خلاق و متناسب با نیازهای سازمان‌های عضو و شمار رو به افزایش مانع‌ها‌ی پیش روی جنبش حقوق بشر در دفاع از حکومت قانون به‌شمار می‌رود.

الیونور مُرِل گفت:

«با افزایش حمله‌ها به حقوق بشر در سراسر جهان سازمان‌ها‌ی حقوق بشری انعطاف، مقاومت و توانایی مبارزه‌ی متقابل در پشتیبانی از قربانیان نشان می‌دهند. باعث افتخار من است که نقش خود در خدمت به این سازمان‌ها و در پشتیبانی از جنبش آنها در راه جهانی عادلانه‌تر را آغاز کنم.»

الیونور مُرِل در همکاری نزدیک با هیئت بین‌المللی و تمامی تیم کارکنان و داوطلبان فدراسیون در مرحله‌ی بعدی توسعه‌ی دبیرخانه‌ی خود این سازمان را هدایت خواهد کرد و برای کنگره‌ی فدراسیون در سال ۲۰۱۹ و جشن صدسالگی آن در سال ۲۰۲۲ آماده خواهد ساخت.

او پُست خود را روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ در اختیار می‌گیرد.

ما خوشحالیم که الیونور مُرِل این فرصت را پذیرفته تا توانایی‌های قابل ملاحظه‌ی خود را به همکاری با فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، یعنی سازمانی مصمم ، متعهد و آینده‌نگر، اختصاص دهد.

بیشتر بخوانید