سازمان ما

ساختار فدراسیون و عملیات آن، سازمان‌های عضو آن را در کانونِ فرایند تصمیم‌گیری قرار می‌دهد و بازتاب اصول اداره‌ی آن است.

هیأت بین‌المللی

این هیأت از ۲۲ نماینده‌ی داوطلب از سازمان‌های عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر تشکیل می‌شود. کنگره این هیأت را انتخاب می‌کند که دارای یک رئیس، یک خزانه‌دار، ۱۵ نایب‌رئیس و ۵ دبیر کل است. هیأت بین‌المللی هدف‌های راه‌بُردی و جهت‌گیری‌های فدراسیون را بر اساس جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاریِ کنگره تعیین و حساب‌های سالانه‌ را تأیید می‌کند. هیأت بین‌المللی در سال سه جلسه برگزار می‌کند و به کنگره گزارش می‌دهد.

دبیرخانه‌ی بین‌المللی

محلِ دبیرخانه‌ی بین‌المللی در پاریس است. این دبیرخانه شامل تیمی از اعضای حرفه‌ای زیر مدیریتِ یک مدیر اصلی اجرایی و یک مدیر اجرایی است که هر دو عضو بدون حق رأی هیأت بین‌المللی و هیأت اجرایی هستند. ساختارِ این تیم بر اساسِ منطقه، اولویت‌های فعالیت و هیأت‌های نمایندگی است. دبیرخانه‌ی بین‌المللی نمایندگانی در سازمان ملل در نیویورک و ژنو، در اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل و نزدِ دادگاه بین المللی جزایی در لاهه؛ دفترهای منطقه‌ای در تونس و پرتوریا، و دفترهای مشترکی با سازمان‌های عضو در کُناکری، اَبیجان و باماکو دارد. دبیرخانه‌ی بین‌المللی همچنین دارای بخش ارتباطات و روابط عمومی، و بخش اداری و حمایت مالی است.

دبیرخانه‌ی بین‌المللی که در ارتباط دائمی با فعالان محلی است، تصمیم‌های نهادهای تصمیم‌گیرنده‌‎ی فدراسیون را در هماهنگی با سازمان‌های عضو، نمایندگانِ هیأت‌ها و اعضای هیأت بین‌المللی و هیأت اجرایی به اجرا می‌گذارد.

Organisational Chart (in French - English version coming soon)- International Secretariat- January 2019

گزار‌ش‌های سالانه

FIDH Annual Report 2014

FIDH Annual Report 2013

گزارش‌های سالانه‌ی ما را به شکلِ کمیک استریپ ببینید.

2014

2013

2012

فدراسیون به رئیس کل اجرایی خود الیونور مُرِل خوشامد می‌گوید

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:

«امروز که ما به تازه‌ترین همکار خود الیونور مُرِل به عنوان رئیس دبیرخانه‌ی بین‌المللی به صفوف خود خوشامد می‌گوییم، نقطه‌ی عطف مهمی در تاریخ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به شمار می‌رود. سازمان ما با تکیه بر گذشته‌ی برجسته‌ی خود اکنون باید در جهانی به آینده بنگرد که حمله‌ها‌ی بی‌شماری به حقوق بشر در آن انجام می‌شود. الیونور با الهام از این گذشته دستاوردهای فدراسیون را تحکیم و بر مکان ویژه آن در حوزه حقوق بشر تاکید خواهد کرد و پویایی لازم در تناسب با هویت و بینش ما را پرورش خواهد داد.»

الیونور مُرِل کنش‌گری است که نقشی برجسته در حمایت از پناهندگان و قربانیان شکنجه و در مبارزه علیه نقض حقوق بشر در سراسر فعالیت خود با کودکان مِکونگ، سازمان بین‌المللی کار، یونیسف، بین الملل اصلاحات قضایی، آکات (اقدام مسیحیان برای الغای شکنجه) در فرانسه و سرانجام به عنوان رئیس کل اجرایی مرکز پریمو لوی در پاریس به عهده داشته است. او تجربه‌ی زیادی در زمینه‌ی حقوق بشر در آفریقا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و اروپا دارد.

تجربه‌ی حرفه‌ای او، تعهد وی به حقوق بشر و ویژگی‌ها‌ی انسانی و مدیریت او سرمایه‌هایی اساسی برای هدایت فدراسیون به پیش، اداره‌ی دبیرخانه‌ی بین‌المللی فدراسیون و فعالیت‌ها‌ی آن در جهت ارائه‌ی واکنش خلاق و متناسب با نیازهای سازمان‌های عضو و شمار رو به افزایش مانع‌ها‌ی پیش روی جنبش حقوق بشر در دفاع از حکومت قانون به‌شمار می‌رود.

الیونور مُرِل گفت:

«با افزایش حمله‌ها به حقوق بشر در سراسر جهان سازمان‌ها‌ی حقوق بشری انعطاف، مقاومت و توانایی مبارزه‌ی متقابل در پشتیبانی از قربانیان نشان می‌دهند. باعث افتخار من است که نقش خود در خدمت به این سازمان‌ها و در پشتیبانی از جنبش آنها در راه جهانی عادلانه‌تر را آغاز کنم.»

الیونور مُرِل در همکاری نزدیک با هیئت بین‌المللی و تمامی تیم کارکنان و داوطلبان فدراسیون در مرحله‌ی بعدی توسعه‌ی دبیرخانه‌ی خود این سازمان را هدایت خواهد کرد و برای کنگره‌ی فدراسیون در سال ۲۰۱۹ و جشن صدسالگی آن در سال ۲۰۲۲ آماده خواهد ساخت.

او پُست خود را روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ در اختیار می‌گیرد.

ما خوشحالیم که الیونور مُرِل این فرصت را پذیرفته تا توانایی‌های قابل ملاحظه‌ی خود را به همکاری با فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، یعنی سازمانی مصمم ، متعهد و آینده‌نگر، اختصاص دهد.