هیأت بین‌المللی

23/02/2016
contenu
ar en es fa fr

این هیأت از ۲۲ نماینده‌ی داوطلب از سازمان‌های عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر تشکیل می‌شود. کنگره این هیأت را انتخاب می‌کند که دارای یک رئیس، یک خزانه‌دار، ۱۵ نایب‌رئیس و ۵ دبیر کل است. هیأت بین‌المللی هدف‌های راه‌بُردی و جهت‌گیری‌های فدراسیون را بر اساس جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاریِ کنگره تعیین و حساب‌های سالانه‌ را تأیید می‌کند. هیأت بین‌المللی در سال سه جلسه برگزار می‌کند و به کنگره گزارش می‌دهد.

 • رئیس
  Grèce
  Biographie:
  PDF - 600.3 kb
 • خزانه‏دار
  Jean-François Plantin
  France
 • نایب رئیس‏ها
  Maryse ARTIGUELONG
  France
  Gloria Margarita CANO LEGUA
  Pérou
  Hafidha CHEKIR
  Tunisie
  Tolekan Ismailova
  Kirghizstan
  Gerard J-M VAN VLIET
  Pays-Bas
  Guissou JAHANGIRI
  Afghanistan
  Artak KIRAKOSYAN
  Arménie
  Elsie Monge
  Équateur
  Sheila Muwanga
  Ouganda
  Adilur Rahman Khan
  Juan Francisco SOTO
  Guatemala
  Rosemarie R. Trajano
  Philippines
  Drissa Traore
  Côte d’Ivoire
  Arnold TSUNGA
  Zimbabwe
  Mohamed Aly Mohamed ZAREA
  Égypte
 • دبیرکل‏ها
  Debbie Stothard
  Birmanie
  Pierre Espérance
  Haïti
  Shawan Jabarin
  Palestine
  Alice Mogwe
  Dan Van Raemdonck
  Belgique
بیشتر بخوانید