دبیرخانه‌ی بین‌المللی

23/02/2016
contenu
ar en es fa fr

محلِ دبیرخانه‌ی بین‌المللی در پاریس است. این دبیرخانه شامل تیمی از اعضای حرفه‌ای زیر مدیریتِ یک مدیر اصلی اجرایی و یک مدیر اجرایی است که هر دو عضو بدون حق رأی هیأت بین‌المللی و هیأت اجرایی هستند. ساختارِ این تیم بر اساسِ منطقه، اولویت‌های فعالیت و هیأت‌های نمایندگی است. دبیرخانه‌ی بین‌المللی نمایندگانی در سازمان ملل در نیویورک و ژنو، در اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل و نزدِ دادگاه بین المللی جزایی در لاهه؛ دفترهای منطقه‌ای در تونس و پرتوریا، و دفترهای مشترکی با سازمان‌های عضو در کُناکری، اَبیجان و باماکو دارد. دبیرخانه‌ی بین‌المللی همچنین دارای بخش ارتباطات و روابط عمومی، و بخش اداری و حمایت مالی است.

دبیرخانه‌ی بین‌المللی که در ارتباط دائمی با فعالان محلی است، تصمیم‌های نهادهای تصمیم‌گیرنده‌‎ی فدراسیون را در هماهنگی با سازمان‌های عضو، نمایندگانِ هیأت‌ها و اعضای هیأت بین‌المللی و هیأت اجرایی به اجرا می‌گذارد.

 • مدیریت اجرایی
  مدیر ارشد اجرایی
  Biographie:

  Chief Executive Officer

  مدیر اجرایی
 • بخش‏های اداری، مالی و انسانی
  Samba Lasa
  مدیر، حسابداری
  مدیر، مالی و اداری
  Biographie:

  Director Finance & Administration

  مدیر، منابع انسانی
  Biographie:

  Responsable ressources des humaines

  مدیر، جذب کمک‏های مالی
  Biographie:

  Fundraising Director

  مدیر، کنترل مالی
  Biographie:

  Director, Financial Control

  دستیار مدیریت اجرایی
  Biographie:

  Assistant to the executive directorate

  معاون، جذب کمک‏های مالی
  Biographie:

  Fundraising Deputy Director

  مسؤول مالی
  Biographie:

  Finance Officer

  حسابدار
  Biographie:

  Accountant

  مدیر، کنترل مالی
 • ارتباطات وروابط عمومی
  مدیر، انتشارات
  Biographie:

  Responsable des publications

  مدیر، ارتباطات و روابط عمومی
  Biographie:

  Communication & Public Relations Director

  Audrey Couprie
  مسؤول مطبوعاتی
  +33 6 48 05 91 57
  مسؤول انتشارات
  Biographie:

  Chargé de l’édition et de la diffusion des publications

  مدیر، روابط مطبوعاتی
  +33 6 72 28 42 94
  Biographie:

  Responsable des relations médias

  معاون، سیستم‏های اطلاعات
  Biographie:

  Responsable adjoint des Systèmes d’Information

  دستیار منشی اجرایی
  Biographie:

  Assistante exécutive

  Biographie:

  Director of Digital Communication

  مشاور ـ مسؤول ارتباطات آمریکای لاتین و کارائیب
  Biographie:

  Consultor - Encargado de la Comunicación para América Latina y el Caribe

 • پژوهش و عملیات
  مسؤول برنامه، آفریقا
  Biographie:

  Chargée de programme du bureau Afrique

  مدیر، عدالت بین‏المللی
  Biographie:

  Responsable du bureau justice internationale

  مدیر، حقوق زنان و حقوق مهاجران
  Biographie:

  Responsable du bureau droits des femmes et droits des migrants

  مسؤول برنامه، جهانی شدن و حقوق بشر
  Biographie:

  Programme Officer, Globalisation & Human Rights Desk

  معاون، عدالت بین‏المللی
  Biographie:

  Responsable adjointe du bureau justice internationale

  هماهنگ‏کننده‏، برنامه گینه
  Biographie:

  Guinea Project Coordinator - Africa Desk

  نماینده در دادگاه بین‏المللی جزایی
  Biographie:

  Permanent Representative to the International Criminal Court (ICC), The Hague

  مسؤول برنامه، اروپای غربی
  Biographie:

  Programme Officer of Western Europe Desk, Brussels

  مسؤول برنامه، آفریقای شمالی و خاورمیانه
  Biographie:

  Programme Officer of North Africa and Middle East desk

  مشاور ـ نماینده‏ی فدراسیون در تونس
  Biographie:

  Consultante - Déléguée FIDH Tunis

  مسؤول برنامه، برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
  Biographie:

  Responsable adjoint, Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme

  مدیر، آفریقا
  Biographie:

  Director of Africa Desk

  معاون، آفریقا
  Biographie:

  Deputy Director, Africa Desk

  مدیر، آسیا
  Biographie:

  Director of Asia desk

  مدیر، اروپای شرقی و آسیای مرکزی
  Biographie:

  Responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale

  مسؤول برنامه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی
  Biographie:

  Programme officer, Eastern Europe and Central Asia Desk

  مدیر، جهانی شدن و حقوق بشر
  Biographie:

  Director of Globalisation and Human Rights desk

  مدیر، برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
  Biographie:

  Responsable de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme

  نماینده در ساحل عاج و گینه
  Biographie:

  FIDH Delegate in Côte d’Ivoire and Guinea

  مدیر، کشورهای آمریکایی
  Biographie:

  Responsable du bureau Amériques
  Bruxelles

  دستیار حقوق زنان و حقوق مهاجران
  Biographie:

  Assistant to the Women’s Rights and Migrants’ Rights Desk

  مدیر، عملیات
  Biographie:

  Director of Operations(Brussels)

  Claire Talon
  مدیر، آفریقای شمالی و خاورمیانه
  مسؤول برنامه، کشورهای آمریکایی
  Biographie:

  Programme officer, Americas Desk

 • جلب همکاری سازمان‌های بین‏دولتی
  مسؤول ارتباط، هیات نمایندگی در اتحادیه‌ی اروپا
  Biographie:

  Chargée de liaison, délégation auprès de l’UE
  Bruxelles

  نماینده در سازمان ملل
  Biographie:

  Representative to the UN in Geneva

  نماینده در سازمان ملل
  Biographie:

  Représentante auprès de l’ONU (NYC)

  نماینده در اتحادیه‌ی اروپا
  Biographie:

  Représentante auprès de l’UE
  Bruxelles

  مدیر، دادخواهی بین‌المللی
  Biographie:

  Director International Advocacy

  نماینده در اتحادیه‌ی اروپا
  Biographie:

  Délégué auprès de l’UE
  Bruxelles

  مسؤول ارتباط، هیات نمایندگی در سازمان ملل
بیشتر بخوانید