ساختارِ سازمانی ما

ساختار فدراسیون و عملیات آن، سازمان‌های عضو آن را در کانونِ فرایند تصمیم‌گیری قرار می‌دهد و بازتاب اصول اداره‌ی آن است.

هیأت بین‌المللی

این هیأت از ۲۲ نماینده‌ی داوطلب از سازمان‌های عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر تشکیل می‌شود. کنگره این هیأت را انتخاب می‌کند که دارای یک رئیس، یک خزانه‌دار، ۱۵ نایب‌رئیس و ۵ دبیر کل است. هیأت بین‌المللی هدف‌های راه‌بُردی و جهت‌گیری‌های فدراسیون را بر اساس جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاریِ کنگره تعیین و حساب‌های سالانه‌ را تأیید می‌کند. هیأت بین‌المللی در سال سه جلسه برگزار می‌کند و به کنگره گزارش می‌دهد.

 • رئیس
  Dimitris Christopoulos
  Grèce
 • خزانه‏دار
  Jean-François Plantin
  France
 • نایب رئیس‏ها
  Maryse ARTIGUELONG
  France
  Gloria Margarita CANO LEGUA
  Pérou
  Hafidha CHEKIR
  Tunisie
  Tolekan Ismailova
  Kirghizstan
  Gerard J-M VAN VLIET
  Pays-Bas
  Guissou JAHANGIRI
  Afghanistan
  Artak KIRAKOSYAN
  Arménie
  Elsie Monge
  Équateur
  Sheila Muwanga
  Ouganda
  Adilur Rahman Khan
  Juan Francisco SOTO
  Guatemala
  Rosemarie R. Trajano
  Philippines
  Drissa Traore
  Côte d’Ivoire
  Arnold TSUNGA
  Zimbabwe
  Mohamed Aly Mohamed ZAREA
  Égypte
 • دبیرکل‏ها
  Debbie Stothard
  Birmanie
  Pierre Espérance
  Haïti
  Shawan Jabarin
  Palestine
  Alice Mogwe
  Dan Van Raemdonck
  Belgique

دبیرخانه‌ی بین‌المللی

محلِ دبیرخانه‌ی بین‌المللی در پاریس است. این دبیرخانه شامل تیمی از اعضای حرفه‌ای زیر مدیریتِ یک مدیر اصلی اجرایی و یک مدیر اجرایی است که هر دو عضو بدون حق رأی هیأت بین‌المللی و هیأت اجرایی هستند. ساختارِ این تیم بر اساسِ منطقه، اولویت‌های فعالیت و هیأت‌های نمایندگی است. دبیرخانه‌ی بین‌المللی نمایندگانی در سازمان ملل در نیویورک و ژنو، در اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل و نزدِ دادگاه بین المللی جزایی در لاهه؛ دفترهای منطقه‌ای در تونس و پرتوریا، و دفترهای مشترکی با سازمان‌های عضو در کُناکری، اَبیجان و باماکو دارد. دبیرخانه‌ی بین‌المللی همچنین دارای بخش ارتباطات و روابط عمومی، و بخش اداری و حمایت مالی است.

دبیرخانه‌ی بین‌المللی که در ارتباط دائمی با فعالان محلی است، تصمیم‌های نهادهای تصمیم‌گیرنده‌‎ی فدراسیون را در هماهنگی با سازمان‌های عضو، نمایندگانِ هیأت‌ها و اعضای هیأت بین‌المللی و هیأت اجرایی به اجرا می‌گذارد.

 • مدیریت اجرایی
  Antoine Bernard
  مدیر ارشد اجرایی
  Juliane Falloux
  مدیر اجرایی
 • بخش‏های اداری، مالی و انسانی
  Samba Lasa
  مدیر، حسابداری
  Corinne Bezin
  مدیر، مالی و اداری
  Marie-France Burq
  مدیر، منابع انسانی
  Kate Coles
  مدیر، جذب کمک‏های مالی
  Serguei Funt
  مدیر، کنترل مالی
  Mathilde Hamon
  دستیار مدیریت اجرایی
  Nathalie Lasslop
  معاون، جذب کمک‏های مالی
  Samia Merah
  مسؤول مالی
  Tony Minet
  حسابدار
  Anne-Laure Thini-Villerel
  مدیر، کنترل مالی
 • ارتباطات وروابط عمومی
  Céline Ballereau
  مدیر، انتشارات
  Isabelle Chebat
  مدیر، ارتباطات و روابط عمومی
  Audrey Couprie
  مسؤول مطبوعاتی
  +33 6 48 05 91 57
  Christophe Gardais
  مسؤول انتشارات
  Arthur Manet
  مدیر، روابط مطبوعاتی
  +33 6 72 28 42 94
  Cyril Marion
  معاون، سیستم‏های اطلاعات
  Lidya Ogbazghi
  دستیار منشی اجرایی
  Jean-Baptiste Paulhet
  مسؤول ارتباطات دیجیتالی
  José Carlos Thissen
  مشاور ـ مسؤول ارتباطات آمریکای لاتین و کارائیب
 • پژوهش و عملیات
  Hassatou Ba-Minté
  مسؤول برنامه، آفریقا
  Karine Bonneau
  مدیر، عدالت بین‏المللی
  Katherine Booth
  مدیر، حقوق زنان و حقوق مهاجران
  Marion Cadier
  مسؤول برنامه، جهانی شدن و حقوق بشر
  Delphine Carlens
  معاون، عدالت بین‏المللی
  Mathilde Chiffert
  هماهنگ‏کننده‏، برنامه گینه
  Carrie Comer
  نماینده در دادگاه بین‏المللی جزایی
  Elena Crespi
  مسؤول برنامه، اروپای غربی
  Nancy Demicheli
  مسؤول برنامه، آفریقای شمالی و خاورمیانه
  Yosra Frawes
  مشاور ـ نماینده‏ی فدراسیون در تونس
  Hugo Gabbero
  مسؤول برنامه، برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
  Florent Geel
  مدیر، آفریقا
  Tchérina Jérolon
  معاون، آفریقا
  Michelle Kissenkoetter
  مدیر، آسیا
  Sacha Koulaeva
  مدیر، اروپای شرقی و آسیای مرکزی
  Julia Ouahnon
  مسؤول برنامه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی
  Geneviève Paul
  مدیر، جهانی شدن و حقوق بشر
  Alexandra Pomeon O’Neill
  مدیر، برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
  Antonin Rabecq
  نماینده در ساحل عاج و گینه
  Jimena Reyes
  مدیر، کشورهای آمریکایی
  Daisy Schmitt
  دستیار حقوق زنان و حقوق مهاجران
  Marceau Sivieude
  مدیر، عملیات
  Claire Talon
  مدیر، آفریقای شمالی و خاورمیانه
  Natalia Yaya
  مسؤول برنامه، کشورهای آمریکایی
 • جلب همکاری سازمان‌های بین‏دولتی
  Catherine Absalom
  مسؤول ارتباط، هیات نمایندگی در اتحادیه‌ی اروپا
  Nicolas Agostini
  نماینده در سازمان ملل
  Stéphanie David
  نماینده در سازمان ملل
  Gaelle Dusepulchre
  نماینده در اتحادیه‌ی اروپا
  Antoine Madelin
  مدیر، دادخواهی بین‌المللی
  Jennifer Norris
  Jean-Marie Rogue
  نماینده در اتحادیه‌ی اروپا
  Sonia Tancic
  مسؤول ارتباط، هیات نمایندگی در سازمان ملل

گزار‌ش‌های سالانه

FIDH Annual Report 2014

FIDH Annual Report 2013

گزارش‌های سالانه‌ی ما را به شکلِ کمیک استریپ ببینید.

2014

2013

2012