کنگره های فدراسیون

گزارش کنگره ایروان/ارمنستان - فروردین 1389

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN (LDDHI)
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)

26 فروردين 1389

گزارش کنگره فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

محکوميت جمهوری اسلامی ايران به نقض فاحش و مستّمر حقوق بشر

انتخاب عبدالکريم لاهيجی, برای پنجمين بار پياپی, به عنوان نايب رئيس فدراسيون

سی و هفتمين کنگره فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر با شرکت نمايندگان بيش از 150 سازمان حقوق بشری, در روزهای 6 تا 10 آوريل (17 تا 21 فروردين) در ايروان پايتخت ارمنستان برگزار شد.
دو روز نخست کنگره اختصاص به کنفرانسی زير عنوان «چالش های نوين دادگستری» داشت که طّی آن حق دادخواهی برابر دادگاهی مستقل, چه در عرصه ملّی و چه در صحنه بين المللی, و موانع تحقّق آن از زوايای گوناگون و در چندين گروه کاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در سومّين روز کنگره طرح قطعنامه های ابراز شده از سوی جامعه های دفاع از حقوق بشر درباره وضعيّت حقوق بشر در دهها کشور و از جمله ايران, سودان, کنگو, سومالی, برمه, سوريه, سرزمينهای اشغالی فلسطين, کوبا, ويتنام, ليبی .... مورد تصويب قرار گرفت (متن قطعنامه درباره وضعيت حقوق بشر در ايران که مفصّل ترين قطعنامه به شمار آمد, پيوست است).
نکته جالب توجّه در انتخابات هيأت رئيسه جديد فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر, علاوه بر انتخاب دوباره خانم سوهير بلحسن به عنوان رئيس, حضور بيش از پيش زنان و از جمله 5 زن از کشورهای مسلمان در دفتر بين المللی, عاليترين مرجع تصميم گيری فدراسيون است.
ديگر اينکه آقای عبدالکريم لاهيجی رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران, برای پنجمين بار پياپی, به عنوان نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر انتخاب شد.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران