سی‌امین نشست عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل

17/09/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa

در اینجا آخرین اطلاعات درباره سی‌امین نشست عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل از چشم‌انداز فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر #HRC30. به طور منظم اطلاعات به‌روز ارایه می‌شود. گوش به‌زنگ باشید!

بیشتر بخوانید
communique