سازمان ملل باید نقش مدافعان حقوق بشر و ضرورت محافظت از آنها را تأیید کند

24/11/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

در نامه‌یی به کشورهای عضو سازمان ملل، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در چارچوب برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر به همراه شمار زیادی از دیگر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی از کشورهای عضوخواستند روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵ در کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل اصلاحیه‌های تضعیف کننده‌ی قطعنامه‌ی مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر را رد و قطعنامه را تصویب کنند.

پیش‌نویس این قطعنامه حاوی اقدامات محافظتی قاطعی در دفاع از مدافعان حقوق بشر است، از جمله ضرورت مبارزه با معافیت از مجازات به‌خاطر خشونت علیه مدافعان حقوق بشر و آزاد کردن مدافعانی که به دلیل استفاده از آزادی‌های اساسی خود خودسرانه بازداشت شده‌اند. با حمله‌های اخیر به مدافعان حقوق بشر در جاهایی مثل بروندی که فعال سرشناس پییر کلاور امبونیمپا و اعضای خانواده‌ی او مورد حمله‌های سامان‌مند قرار دارند، زمان آن رسیده که کشورهای عضو سازمان ملل اقدامات قاطعی برای جلوگیری از این حمله‌ها و مجازات آنها انجام دهند. اما، هدفِ اصلاحیه‌هایی که گروه آفریقا، چین و ایران پیشنهاد کرده‌اند تضعیف شدید قطعنامه‎ی مربوط به مدافعان حقوق بشر و حذف کامل بندهای مربوط به محافظت از آنهاست.

در شرایطی که فعالیت مدافعان حقوق بشر به شدت خطرناک شده و در بسیاری از کشورها به‌طورِ فزاینده جرم انگاشته می‌شود، بسیار مهم است که کشورهای عضو پیام قاطعی در مورد ضرورت محافظت از مدافعان حقوق بشر صادر کنند. برنامه نظارت از دولت‌ها با اصرار می‌خواهد با رد اصلاحیه‌هایی که هدف تضعیف قطعنامه را دنبال می‌کنند و تصویب پیش‌نویس قطعنامه به تعهدات خود پایبند باشند.

بیشتر بخوانید