پاکستان: فدراسیون و کمیسیون حقوق بشر پاکستان، دادخواهی با اتحادیه‌ی اروپا

26/02/2019
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان آن در پاکستان، کمیسیون حقوق بشر پاکستان، در ۲۶ـ ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ دیدارهایی برای دادخواهی با اتحادیه‌ی اروپا انجام دادند و خواهان مطرح شدن موضوع‌های اصلی زیر در گفتگوهای اتحادیه اروپا‌ی با پاکستان شدند: ناپدیدکردن‌های قهری، مجازات اعدام، محرومیت از حق محاکمه‌ی عادلانه در دادگاه‌های نظامی و ضد تروریسم و حمله به آزادی بیان و تشکل.

FIDH and HRCP advocacy presentation brief 25-26 February 2019 by FIDH on Scribd

بیشتر بخوانید