پارلمان اروپا به قطعنامه‌ی فوری در باره‌ی فیلیپین رأی داد

بروکسل، ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶ـ پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که روز ۱۵ سپتامبر تصویب شد، موج جاری قتل‌های فراقضایی به دست گروه‌های غیررسمی و پلیس در ارتباط با کارزار به‌شدت تبلیغاتی ضد مواد مخدر مورد حمایت رئیس جمهور رودریگو دوترته را محکوم کرد. این قطعنامه‌ با درخواست تحقیقات فوری در باره‌ی گزارش‌های مربوط به قتل‌های فراقضایی، دولت‌مردان را به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین‌المللی مورد تصویب فیلیپین فرا ‌خواند. این قطعنامه‌ همچنین از دولت‌مردان خواست راه‌کاری ملی برای جلوگیری از شکنجه برپا و با تصویب بدون تاخیر کنوانسیون محافظت همه اشخاص از ناپدیدکردنِ قهری، قتل‌های فراقضایی و ناپدیدکردنِ قهری را در قانون جرم اعلام کنند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن، اتحاد مبلغان حقوق بشر فیلیپین (PAHRA)، پیش از رأی‌گیری گزارش جامعی را ارائه کردند. قطعنامه‌ نگرانی‌ها و توصیه‌های گزارش را بازتاب داده است، یعنی: تضمین محافظت از مدافعان حقوق بشر، فعالان سندیکایی و روزنامه‌نگاران. قطعنامه‌ همچنین هر گونه پیشنهاد برای برقراری دوباره مجازات اعدام را محکوم می‌کند و از اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهد از کلیه‌ی امکانات موجود برای کمک به دولت فیلیپین برای رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود، به‌ویژه در چارچوب توافق دوطرفه، استفاده کند.

بیشتر بخوانید