عربستان سعودی: پارلمان اروپا قطعنامه‌ای محکم در باره مدافعان حقوق زنان صادر کرد

پارلمان اروپا در آخرین نشست خود در تاریخ ۳۱ مه با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای را درباره‌ی مدافعان حقوق زن تصویب کرد. این قطعنامه با قاطعیت سرکوب جاری مدافعان حقوق بشر را که «به خاطر مبارزه علیه ممنوعیت رانندگی زنان و به خاطر الغای نظام قیمومیت مردان شهرت دارند» محکوم کرد و از دولتمردان سعودی خواست تا به کلیه‌ی شکل‌های آزار علیه آنها، از جمله در سطح قضایی، پایان دهند.

پیش از تصویب قطعنامه، فدراسیون دیدارهای دادخواهی مهمی برای ارائه‌ی یافته‌های خود درباره‌ی تبعیض علیه زنان و مدافعان حقوق بشر زن در عربستان سعودی که در گزارش تازه آن «زنان محکوم به سکوت» ارائه شده، برگزار کرد.

قطعنامه این سهم را تشخیص می‌دهد و شماری از توصیه‌های آن را تکرار می‌کند. در حقیقت، نمایندگان پارلمان اروپا اعلام کردند که «نظام سیاسی و اجتماعی سعودی غیردموکراتیک و تبعیض آمیز باقی مانده و زنان در آن شهروندان درجه دو هستند» و «از وجود نظام قیمومیت مردان که جدی ترین مانع در راه حقوق زنان است» ابراز تاسف کردند.

قطعنامه از اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهد تا گزارشگر ویژه‌ای برای عربستان سعودی در سازمان ملل پیشنهاد کند، قطعنامه‌ای را درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه نماید، وضعیت مدافعان حقوق زن را به عنوان موضوع دائمی در دستور جلسه‌ی سالانه‌ی نشست سران اتحادیه اروپا با شورای همکاری خلیج قرار دهد و مهمتر از آن، برقراری تحریم‌های هدفمند علیه افراد مسئول در ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر را در نظر بگیرد.

ما به حمایت از تلاش‌های اتحادیه‌ی اروپا در این جهت ادامه خواهیم داد.

«زنان محکوم به سکوت» را بررسی کنید.

بیشتر بخوانید
communique