رهیافتِ حقوق‌محور به انعطاف‌پذیری: مطالب ارایه شده برای گزارش مشترک سرویس امور خارجی اروپا و کمیسیون اروپا

25/04/2017
Déclaration
en fa

شبکه‌ی حقوق بشر و دمکراسی (HRDN) ـ که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر عضو آن است ـ موضع خود را با عنوان «رهیافتِ حقوق‌محور به انعطاف‌پذیری: اطلاعات ارایه شده‌ی شبکه‌ی حقوق بشر و دمکراسی برای گزارش مشترک سرویس خارجی اروپا و کمیسیون اروپا» منتشر کرده است.

شبکه‌ی حقوق بشر و دمکراسی بر این باور است که مفهوم حکومت‌سازی و انعطاف‌پذیری اجتماعی که در راه‌بُرد جهانی اتحادیه‌ی اروپا (۲۰۱۶) مورد ارجاع قرار گرفته است، بایستی بر رهیافتی بر اساس حقوق بشر استوار باشد. ایده‌ی انعطاف‌پذیری (که اتحادیه‌ی اروپا به معنای «توانایی فرد، خانوار، جامعه‌ی محلی، کشور یا منطقه برای تحمل، سازگار شدن و بازیابی سریع از فشارها و تکان های شدید» تعریف می‌کند) هیچ‌گاه نباید، حتا در مشکل‌ترین شرایط، نقض حقوق بشر را تأیید کند یا مسوؤلیت رعایت و محافظت از حقوق بشر و تحقق آن را برای همه‌ی افراد در حوزه‌ی صلاحیت خود کاهش دهد.

رهیافتِ حقوق‌محور به انعطاف‌پذیری از فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درScribd

بیشتر بخوانید
statement