برگزاری نشست در پارلمان اروپا: حمایت یا تنزل سطح حقوق بشر؟ سیاست های ضدبحران اتحادیه‏ اروپا و مشکلات حقوق بشر در اروپا

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، ائتلاف حزب های سبر و احزاب مردم اروپا در روز 23 جون 2015 میزبان نشستی عمومی با عنوان بالا خواهند بود. دیمیتری کریستوپولوس، نایب رییس فدراسیون و نایب رییس جامعه حقوق بشر یونان، و نوئلین بلَکوِل، نایب رییس فدراسیون و رییس مراکز مشاوره رایگان حقوقی (ایرلند) در این نشست سخن خواهند گفت.

در این نشست که نمایندگان اتحادیه‏ اروپا، کارشناسان و نمایندگان جامعه مدنی حضور خواهند داشت، تاثیر سیاست های واکنش به بحران اقتصادی و مالی بر حقوق بشر در سراسر اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این نشست، گزارش اخیر فدراسیون «تنزل سطح حقوق بشر: بهای ریاضت اقتصادی در یونان» که در دسامبر 2014 در پی دیدار حقیقت یابی از این کشور منتشر شد به حاضران عرضه خواهد شد.

هدف از این نشست به ویژه بررسی نقش اتحادیه‏ اروپا در تدوین و اجرای سیاست هایی است که تاثیر منفی بر حقوق بشر داشته اند و سازگاری آن سیاست ها با تعهدات اروپا بر اساس حقوق بین المللی و حقوق اتحادیه اروپاست. این نشست جنبه های حقوقی و پیامدهای سیاسی و پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر را مورد بررسی قرار خواهد داد.

تماس برای مطبوعات:

Elena Crespi (English, French, Italian) Email: ecrespi@fidh.org, Tel : + 32 2 609 44 28 / + 32 484 87 59 64
Arthur Manet (French, English, Spanish), Email: press@fidh.org, Tel: +33 6 72 28 42 94 (Paris)
Lucie Kroening (French, English, German, Arabic), Email: press@fidh.org, Tel: +33 6 48 05 91 57 (Paris)

بیشتر بخوانید