نتایج مختلط در پنجاه‌وهشتمین نشست عادی کمیسیون آفریقا در سال حقوق بشر آفریقا

23/05/2016
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

پاریس، بانجول ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و پنج سازمان عضو آن که در نشست بانجول حاضر بودند از قطعنامه‌های مصوب در کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا در پنجاه‌وهشتمین نشست عادی استقبال می‌کنند، به‌ویژه قطعنامه‌ در زمینه‌ی محافظت از مدافعان حقوق بشر. اما جای تاسف است که توصیه‌های جامعه‌ی مدنی درباره‌ی مبارزه با معافیت از مجازات به‌طورِ کامل در نظر گرفته نشد. ما اهمیت نقش این کمیسیون را در حمایت از قربانیان برای رسیدن به عدالت در زمینه جنایت‌های وخیم ارتکابی در این قاره تکرار ‌می‌کنیم.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از قطعنامه‌ی نیرومند در زمینه محافظت از مدافعان حقوق بشر در آفریقا استقبال می‌کند. این قطعنامه‌ «موانع بر سر راه مدافعان حقوق بشر و همه‌ی اشکال خشونت و انتقام‌جویی علیه آنها را» محکوم می‌کند و همچنین از کشورها می‌خواهد مدافعان حقوق بشری را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کنند، به همه‌ی اشکال آزار و اقدام به ارعاب پایان دهند و اقدام‌های لازم برای انجام تحقیقات و پیگرد نقض حقوق بشر و حقوق مدافعان را در پیش بگیرند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر سال‌هاست که در هر نشست کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا به دادخواهی فعال در زمینه‌ی محافظت از مدافعان حقوق بشر از جمله از طریق اظهارات شفاهی و فراخوان‌های فوری ‌می‌پردازد. [1] بنابراین، از این موضع استقبال ‌می‌کنیم و همه کشورهای عضو اتحادیه آفریقا را فرا ‌می‌خوانیم اقدام‌های لازم برای محافظت موثر از مدافعان حقوق بشر را در پیش بگیرند.

«اتحادیه آفریقا سال ۲۰۱۶ را "سال حقوق بشر آفریقا" نامیده است. کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا باید اکنون بیش از هر زمان دیگر نقض حقوق بشر در این قاره را محکوم و نیز احترام به اصول منشور حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا را تضمین کند تا محافظت موثر از مردم غیرنظامی آفریقا از جمله مدافعان حقوق بشر تضمین شود. این قطعنامه‌ها گامی به سوی این هدف هستند و باید در پی آنها اقدام شود.»

ماباسا فال، نماینده‌ی فدراسیون در اتحادیه آفریقا

اما فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از موضع کمیسیون در قطعنامه‌ی مبارزه با معافیت از مجازات در آفریقا نگران است. در این قطعنامه‌ از کشورهای عضو درخواست شده که پروتکل مربوط به دادگاه عدالت و حقوق بشر آفریقا ـ مشهور به پروتکل مالابو ـ را تصویب کنند. فدراسیون یادآوری می‌کند که یکی از ماده‌های این پروتکل به روسای کشورها و دیگر مسؤولان بلندپایه مصونیت ‌می‌بخشد و این موضوع با حق قربانیان در مورد رسیدن به حقیقت، عدالت و غرامت در زمینه جنایت‌های وخیم، صرفنظر از مرتکبان، سازگار نیست. این موضع کمیسیون با توصیه‌های جامعه‌ی مدنی در مجمع مشارکت سازمان‌های غیردولتی در پنجاه‌وهشتمین نشست عادی کمیسیون آفریقا در تناقض است. ما ضرورت مطلق رد هر گونه مصونیت در مورد جنایت‌های بین‌المللی را تکرار ‌می‌کنیم و از کمیسیون و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا ‌می‌خواهیم از راه‌کارهای موجود قضایی در سطح ملی، منطقه ای و بین‌المللی، از جمله دادگاه بین‌المللی جزایی، برای تحقیق و پیگرد مرتکبان نقض جدی حقوق بشر در این قاره حمایت کنند.

«کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا باید رسماً توصیه ها و اقدام‌های خود را در زمینه‌ی مبارزه با معافیت از مجازات، با در نظر گرفتن توصیه ها و دغدغه‌های جامعه‌ی مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر، به اجرا بگذارد. باید به کشورها تعهداتشان برای تحقیق، پیگرد و محکومیت مرتکبان فجیع‌ترین جنایت‌ها صرفنظر از سمتِ رسمی آنها را یادآوری کرد.»

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

**

کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا نهاد مسؤول نظارت بر حقوق مندرج در منشور حقوق بشر و حقوق مردم آفریقاست. این کمیسیون که در سال ۱۹۹۱ تشکیل شد، در بانجول (گامبیا) مستقر است. کمیسیون دارای ۱۱ کمیسر از ۱۱ کشور آفریقایی است. پنجاه‌وهشتمین نشست آن از ۶ تا ۲۰ آپریل ۲۰۱۶ در بانجول برگزار شد. این نشست درباره‌ی نقض حقوق بشر در شرایط بحرانی نظر داد و چندین موضوع مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر را در این قاره مورد بحث قرار داد و نیز رعایت حقوق بشر را در نامیبیا، مالی و آفریقای جنوبی را بررسی کرد. فدراسیون با اعضای خود از مالی، آفریقای جنوبی، بورکینافاسو و ساحل عاج از ۶ تا ۱۳ آپریل در نشست عمومی کمیسیون حاضر بود و ملاحظات خود را درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در این کشورها ارائه کرد.

در پی این نشست، کمیسیون ۱۲ قطعنامه‌ به تصویب رساند که ۳ قطعنامه‌ به شرایط مشخص از جمله جمهوری دمکراتیک کنگو و نیجریه اختصاص داشت.

بیشتر بخوانید