فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر مثل هر سال در «کمیک استریپ» به سال ۲۰۱۵ نگاه می‌کند

25/03/2016
داده‌نمایی اینفوگرافیک
en es fa fr

۲۰۱۵:‌اقدام‌ها و تأثیرها

در ایران: نسرین ستوده بار دیگر می‌تواند به حرفه‌ی وکالت بپردازد.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در سال ۲۰۱۵ :
سازمان‌دهی ‌۹۴۲ اقدام جمعی
اعزام ۵۳ هیأت بین‌المللی
آزادی ۷۱ مدافع حقوق بشر
نمایندگی بیش از ۱۰۰۰ قربانی در روندهای قضایی یا نیمه‌قضایی در حدود ۴۵ کشور

FIDH looks back at 2015 in our traditional comic strip
بیشتر بخوانید