سال نو مبارک! چشم‌ها را باز نگه دارید

01/01/2016
تأثیر
en es fa fr

جنبش جهانی حقوق بشر در ۲۰۱۶ شادی را برایتان آرزو می‌کند.

۲۰۱۵ شاهد تروریسمِ کور بیشتری بود. مایلیم بیش از همیشه همبستگی خود را با قربانیان حمله‌های تازه‌ی تروریستی در جهان ابراز کنیم... تروریسم کور را باید متوقف کرد و ما در برابر ترس تسلیم نخواهیم شد. نهایت احترام به حقوق بشر جهان‌شمول در کانون مبارزه‌ی ما در سراسر جهان قرار دارد و خواهد داشت.

۲۰۱۵ شاهد پیروزی‌های حقوق بشری زیادی نیز بود.

این‌ها فقط چند نمونه از پیروزی‌هایی است که باعث افتخار جنبش جهانی ماست. از شما باید به‌خاطر این پیروزی‌ها سپاسگزار بود.

به نمایندگی از ۱۷۸ سازمان و تمامی تیم فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، از صمیم قلب از شما تشکر می‌کنیم. پشتیبانی یک یک شماست که به ما در غلبه بر موانع رویاروی تدارک در مبارزه و تحقیق تعهداتمان کمک می‌کند.

امیدواریم در سال ۲۰۱۶ از پیروزی‌های بیشتر به همراه یک‌دیگر بهره‌مند شویم.

از همگان به‌خاطر تعهد و فعالیت مشترک با ما سپاسگزاریم. چشم‌هایمان را باز نگه داریم.

بیشتر بخوانید