تأثیر اقدام‌های فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ۲۰۱۶ـ۲۰۱۳

29/09/2016
تأثیر
en es fa fr

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در عمل به همراه ۱۷۸ سازمان عضو خود و در پشتیبانی از آنها

FIDH Impacts from 2013 to 2016 by FIDH on Scribd

بیشتر بخوانید