بایگانی کلّی

فدراسيون بين‌المللی جامعه‏‌های حقوق بشر سال نو شادی را براي شما آرزو می‌کند

فدراسيون بين ‌المللي جامعه‏ هاي حقوق بشر سال نو شادي را براي شما آرزو مي‌ کند

و از پشتيباني و تعهد شما در سال ۲۰۱۶ سپاس‌گزار است.

https://t.co/EbZF18Fupc

در سال ۲۰۱۷ نيز به ‌همراه يک ‌ديگر مقاومت و از حقوق بشر دفاع خواهيم کرد.

چشمانمان را باز نگه داريم.