Türkiye: İnsan Hakları Avukatı Sevda Özbingöl Çelik Hapis Cezasına Mahkum Edildi

21/06/2021
Appel urgent
en tr

Yeni bilgi
TUR 003 / 0320 / OBS 020.2
Hapis cezası / Adli taciz
Türkiye
15 Haziran 2021

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT) ortaklığıyla oluşturulan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi Türkiye’deki aşağıda belirtilen durum konusunda yeni bilgiler edinmiştir ve müdahalenizi talep etmektedir.

Yeni bilgi:

Gözlemevi, Urfa Barosu’na kayıtlı bir insan hakları avukatı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Şanlıurfa Şubesi ile Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi olan Sevda Özbingöl Çelik’e verilen ceza ve kendisine karşı süregelen adli taciz hakkında bilgilendirilmiştir.
7 Haziran 2021 tarihinde, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi Sevda Özbingöl Çelik’e ‘terör örgütüne üyelik’ (TCK, Madde 314/2), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet’ (2911 sayılı Kanun, Madde 28) ve ‘terör örgütü propagandası yapma’ (TMK, Madde 7/2) suçlarından toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bu suçlamalar, Sevda Özbingöl Çelik’in 2013 ve 2017 yılları arasında afiş ve sloganlarla ‘terör propagandası’ yapıldığı öne sürülen ve kadın hakları, mahpusların açlık grevleri ve sivil ölümlere ilişkin adalet talepleri hakkında yapılan ‘izinsiz’ barışçıl toplantılara katılımının yanı sıra avukat olarak müvekkilleri ile görüşmelerine, sosyal medya mesajlarına, ve olağanüstü hal kararnameleri ile kapatılan derneklere üyeliğine dayandırılmaktadır. [1] Bunlara ek olarak suçlamalar, biri daha sonra ifadesini geri çeken iki gizli tanığın ifadesindeki iddialara dayandırılmaktadır. Gizli tanıklar, Sevda Özbingöl Çelik’in, mahpus müvekkilleri ile yaptığı görüşmeler yoluyla “terör örgütü üyeleri arasında iletişimi” sağladığına ve kendisinin terör örgütünün diğer üyeleri ile birlikte görüldüğüne dair iddialarda bulunmuştur.

Bu türden muteber olmayan deliller Türkiye’de insan hakları savunucularına uygulanan adli tacizin bir semptomu haline gelmiştir. Terörle ilgili suçlamalara dair dosyalarda gizli tanık ifadelerinin kullanılması adil yargılanma hakkını ihlal etmesi nedeniyle Türkiye’deki sivil toplum ve uluslararası aktörler tarafından sürekli eleştirilmektedir.

Sevda Özbingöl Çelik’e getirilen adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı devam etmektedir. Hakkında verilen hapis cezası henüz kesinleşmemiş ve avukatları kararı temyiz edeceklerini beyan etmiştir. Temyiz süreci tamamlana kadar cezasının infazına başlanmayacak olan Sevda Özbingöl Çelik, hapis cezasının kesinleşmesi halinde cezaevine girecek ve avukatlık ruhsatını kaybedecektir.

Gözlemevi, 12 Mart 2020 tarihinde, 13 insan hakları avukatının eşzamanlı olarak ev ve ofislerinin basılması ve gözaltına alınmaları kapsamında Sevda Özbingöl Çelik’in de ev ve ofisinin basıldığını ve ardından gözaltına alındığını hatırlatmaktadır. [2] Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı başlangıçta Sevda Özbingöl Çelik hakkında “terör örgütüne yardım etme” (Türk Ceza Kanunu Madde 220/7) suçlamasıyla ile bir soruşturma açmıştır. 17 Mart 2020 tarihinde, Sulh Hakimliği, avukat olarak “terör örgütüne üyelik ile suçlanan kişileri temsil etmesi” ve “cezaevlerine ziyaretlerini” gerekçe göstererek Sevda Özbingöl Çelik’in Şanlıurfa’da tutuklanması kararını vermiştir. Gizli tanık, Çelik’in mahpuslar arasında iletişimi sağlayan avukatlar arasında olduğunu iddia etmiştir. Dokuz ay tutukluluğun ardından, 11 Aralık 2020 tarihinde adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı ile tahliye edilmiştir.
İstenen eylemler:

Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye yetkililerine yazınız:

i. Sevda Özbingöl Çelik ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat altına alınması;

ii. Sevda Özbingöl Çelik ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları avukatları ve savunucularına karşı gerçekleştirilen adli tacizler dahil her türlü tacize son verilmesi ve misilleme korkusu ya da engelleme olmaksızın faaliyetlerine devam edebilmelerinin sağlanması.

Adresler:

• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. e-posta: contact@tccb.gov.tr
• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. e-posta: info@adalet.gov.tr.
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: diab@icisleri.gov.tr; sti@icisleri.gov.tr
• Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Brüksel, Belçika. e-posta: info@turkdeleg.org; tr-delegation.eu@mfa.gov.tr
• Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, İsviçre. e-posta: turkey.unog@mfa.gov.tr

Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız.
 
***
Paris-Cenevre, 15 Haziran 2021

Yanıtınızda atılan adımlar hakkında bu başvurunun kodunu belirterek bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (Gözlemevi) 1997’de Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Müdahale Örgütü (OMCT) tarafından kurulmuştur. Bu programın amacı, insan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya bu durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmektir. FIDH ve OMCT, uluslararası sivil toplum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması olan ProtectDefenders.eu üyesidir.

Gözlemevi ile irtibata geçmek için acil durum hattını arayınız:
• E-posta: Appeals@fidh-omct.org
• FIDH Telefonu: + 33 1 43 55 25 18
• OMCT Telefonu: + 41 22 809 49 39

Lire la suite
appelobs